wstecz

Zaliczenie testowe z farmakologii klinicznej

Informujemy, że zaliczenie testowe z farmakologii klinicznej dla studentów VI Roku Wydziału Lekarskiego odbędzie się w dniu 30 stycznia (poniedziałek)  2011r. o godz. 1230  w auli im. Sterlinga przy ul. Sterlinga 1/3.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia  jest obecność na wszystkich zajęciach z farmakologii klinicznej, a w przypadku nieobecności odrobienie zajęć.

Studenci są zobowiązani posiadać indeks lub legitymację studencką oraz długopis.