wstecz

Badania lekarskie

Uwaga Studenci II-VI roku!

Zgodnie z § 5 ust 2. Regulaminu studiów Waszym obowiązkiem jest poddanie się:

badaniom lekarskim – w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o zdolności do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych,

oraz

badaniom sanitarno-epidemiologicznym oraz szczepieniom (jeśli nie byliście wcześniej zaszczepieni), niezbędnym do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych,

oraz weryfikacja ważności powyższych badań.

W przypadku upływu terminu ważności ww. badań należy zgłosić się do dziekanatu po skierowania (ważne 30 dni).

Po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza koniecznie przynieście je do dziekanatu.

Student, który nie podda się badaniom lub szczepieniom, o których mowa powyżej, lub nie przedłoży do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych odpowiedniego orzeczenia lekarskiego, lub przedłoży orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych, nie może być dopuszczony do udziału w tych zajęciach ani też nie może uzyskać z nich zaliczenia.