wstecz

Konferencja „Błędy Medyczne”

 

IFMSA-Poland Oddział Łódź ma zaszczyt  zaprosić studentów oraz absolwentów Wydziału Lekarskiego i Wojskowo – Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi do udziału w Konferencji „Błędy Medyczne” organizowanej w ramach Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej (SCOME) pod patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Medycznego prof. dr. hab. n. med. Pawła Górskiego.

Celem Projektu „Błędy Medyczne” jest poszerzenie świadomości studentów, doktorantów i młodych lekarzy na tematy związane z najczęstszymi błędami popełnianymi w praktyce lekarskiej oraz sposobami ich unikania. Wierzymy, że wymiana doświadczeń oraz prezentowane przypadki kliniczne pozwolą uczestnikom na zredukowanie ryzyka wystąpienia pomyłek podczas własnej pracy w zawodzie.

Wykłady wygłoszą m.in. :
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Dariusz Moczulski
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Zbigniew Pasieka
Dr n. praw. Rafał Kubiak

Data: 16 marca 2013 r. godz. 10:00

Miejsce: Aula Wschodnia Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Zapisy od dnia 11 marca na stronie www. bledymedyczne.lodz.ifmsa.pl
(liczna miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)

Partnerzy Konferencji:
Portal PrzypadkiMedyczne.pl i czasopismo PrzypadkiMedyczne.pl  www.przypadkimedyczne.pl
Medycyna Praktyczna www.mp.pl

W czasie Konferencji zostaną rozlosowane wśród uczestników nagrody książkowe ufundowane przez wydawnictwo Medycyna Praktyczna.