Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową studentów Uniwersytetu Medycznego jest opłacenie składki – NNW i OC w życiu prywatnym –  składka roczna 70 zł.

 

Odpowiedzialność PZU SA obejmuje rok akademicki od 01.10.2013 do 31.09.2014 o ile składka zostanie zapłacona do 15 listopada 2013, w przeciwnym razie od dnia następnego po uiszczeniu opłaty.

 

Aby dotrzymać terminu wymaganego przez ubezpieczyciela w nieprzekraczalnym terminie do  15 listopada   należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego potwierdzenie dokonanej wpłaty.

 

Sumy ubezpieczenia: NNW – 37.000 zł, OC – 5.000 zł

 

Druk/potwierdzenie w każdym przypadku winno zawierać imię i nazwisko ubezpieczonego studenta, adres zamieszkania, PESEL, nazwę ubezpieczającego (UM w Łodzi)

Wpłaty dokonujemy na rachunek bankowy : 17 1020 3352 2002 0000 8572 7289, kwota 70,00 zł

Tytułem: Ubezpieczenie NNW i OC w życiu prywatnym na rok 2013/2014, Polisa nr GEB 10181151, GEB 10181152

Możliwe jest opłacenie ubezpieczenia z własnego rachunku bankowego. Należy wówczas wygenerowane potwierdzenie przesłać drogą mailową do opiekuna swojego roku w Dziekanacie

 

Ubezpieczenia OC i NNW przygotowanego przez Uczelnię i Samorząd Studencki nie należy mylić z ubezpieczeniem zdrowotnym, które student posiada tytułem przypisania do ubezpieczenia rodzica. Ubezpieczenie PZU jest formą zabezpieczenia na okoliczność wypadku, śmierci czy innego zdarzenia losowego, ubezpieczenie „przy rodzicu” umożliwia bezpłatne korzystanie z opieki medycznej w ramach NFZ.

Studiuj bez obaw….poczuj się bezpiecznie….Ubezpiecz się…..