wstecz

I Katedra Ginekologii i Położnictwa informuje

 

I Katedra Ginekologii i Położnictwa informuje o :

1. wprowadzeniu kolokwium wejściowego w pierwszym dniu zajęć z ginekologii i położnictwa dla V roku wydziału lekarskiego
2. wprowadzeniu zaliczenia zajęć w ostatnim dniu ćwiczeń
3. powyższych zaliczeń będą dokonywać asystenci prowadzący zajęcia
4. zaliczenie „wejściówki” oraz zaliczenie ćwiczeń bez oceny
5. zaliczenie wejściówki podwyższać będzie ocenę z egzaminu praktycznego o 1 stopień
6. forma zaliczenia: ustna
7. zakres materiału: anatomia narządu płciowego, fizjologia cyklu miesiączkowego, badanie ginekologiczne, badanie piersi- technika badania (wg. wiedzy uzyskanej podczas nauczania podstaw medycyny klinicznej, rok II/III), rozpoznanie ciąży, poród fizjologiczny.
8. zalecane podręczniki :

Podręcznik obowiązujący
„POŁOŻNICTWO i GINEKOLOGIA” I i II tom pod red. G. H. Bręborowicza – PZWL, 2010r.
„POŁOZNICTWO I GINEKOLOGIA” REPETYTORIUM pod red. G. H. Bręborowicza – PZWL „POŁOŻNICTWO – ĆWICZENIA ” pod redakcją M. Troszyńskiego PZWL, 2009r.

Podręczniki uzupełniające
„ENDOKRYNOLOGIA CIĄŻY” pod redakcją B. Męczekalskiego – PZWL 2012r.
„GINEKOLOGIA PRAKTYCZNA ” pod redakcją W. Psychrembla PZWL 2002r.
„CIĄŻA WYSOKIEGO RYZYKA ” pod redakcją G. H. Bręborowicza – OWN Poznań 2010r