wstecz

ZAWIADOMIENIE dla Studentów VI Roku Wydziału Lekarskiego

Informujemy, że zaliczenie testowe z farmakologii klinicznej dla studentów VI Roku Wydziału Lekarskiego odbędzie się w dniu 17 czerwca (poniedziałek)  2013r. o godz. 1500  w Auli 1000 przy ul. Pomorskiej 251.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia  jest obecność na wszystkich zajęciach z farmakologii klinicznej, a w przypadku nieobecności odrobienie zajęć.

Studenci są zobowiązani posiadać indeks lub legitymację studencką oraz długopis.

Prof. dr hab.n.med. Józef Drzewoski
Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych
z Oddziałem Diabetologii i Farmakologii Klinicznej