Wszystkie posty Piotr Dolata

Zjazd Absolwentów

Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Komitety Organizacyjne Zjazdów Absolwentów zapraszają na organizowane w tym roku Zjazdy w podanych poniżej terminach :

 

  • Wydział Lekarski (1986) oraz Stomatologia i Farmacja (1985) –

15 października 2011 r.

  • Wydział Lekarski (1991) oraz Stomatologia, Farmacja i Analityka Medyczna (1990) –

22 października 2011 r.

  • Wydział Lekarski (1981) oraz Stomatologia i Farmacja (1980) –

5 listopada 2011 r.

  • Wydział Lekarski (1996) oraz Stomatologia, Farmacja i Analityka Medyczna (1995) –

19 listopada 2011 r.

 

Informacji udziela Pani Janina Ostrowska – Stowarzyszenie Absolwentów (tel. 42 272 59 09, 42 639 39 39) w godz. 10.00-14.00

 

Uwaga słuchacze I roku

Uprzejmie  informuję  Słuchaczy  I roku  Wydziału  Lekarskiego,  że  w  dniu  5 października br. odbędzie się sprawdzenie wprowadzające (test) z ekologii medycznej oceniające znajomość rozdziału 2. podręcznika „Ekologia medyczna – wybrane zagadnienia” (red. A.Kurnatowska, P.Kurnatowski, PROMEDI, 2003).

Sprawdzenie to rozpocznie się:

w auli przy pl. Hallera 1, bud. 5  (budynek za drugim wieżowcem), o godz. 7.00   
dla grup  1 – 5,  oraz ½  grupy  6  (Bogatko Joanna, Chudzyńska Małgorzata, Glegoła Alicja, Jabłoński Piotr, Jażdżyk Piotr, Kozarzewski Paweł);

w auli przy pl. Hallera 1, bud. 5  (budynek za drugim wieżowcem),  o godz. 7.20
dla grup  7 – 11, oraz  ½  grupy 6  (Kozieł Aleksandra, Ludwiczak Agnieszka, Matusiak Katarzyna, Piekarnik Michał, Trambowicz Kamil, Tyrna Dawid);

w auli przy ul. Narutowicza 60, o godz. 7.00
dla grup 12 – 16;

w auli przy ul. Narutowicza 60, o godz. 7.20
dla grup 17 – 21.

Na zaliczenie Studenci zgłaszają się z indeksem lub innym dokumentem poświadczającym tożsamość. Nie zaliczenie wejściówki uniemożliwia przystąpienie do sprawdzenia wiadomości z ekologii w I terminie.

 

Adiunkt ds. Dydaktycznych
Katedry Biologii i Parazytologii Lekarskiej UM
dr n. med. Anna Wójcik

Uwaga Studenci I Roku – wejściówka na zajęcia z biologii medycznej

Uprzejmie informuję, że zajęcia praktyczne z „Biologii medycznej” dla Słuchaczy I roku Wydziału Lekarskiego rozpoczynają się 3, 4 i 6 października 2011 r. (odpowiednio dla poszczególnych grup dziekańskich) w Katedrze Biologii i Parazytologii Lekarskiej, pl. Hallera 1, budynek 2, wejście 1, III piętro. Natomiast pierwszy wykład odbędzie się w środę 5 października br., o godz. 8.30 w auli przy ul. Narutowicza 60.

Więcej informacji…

Stypendium naukowe Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów I roku

Informujemy, że studenci oraz doktoranci I roku studiów mogą starać się o przyznanie stypendium naukowego Miasta Łodzi.

Warunkiem przyznania stypendium jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku do dnia 15 października danego roku wraz z załącznikami, w sekretariacie Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź (III piętro), w zamkniętej kopercie z dopiskiem określającym typ kandydata  (§3, rozdz.3 regulaminu stanowiącego zał. do Uchwały XVIII/332/11)

Uwaga!!! spotkanie informacyjne dla I roku

Przypominamy, że 3-ego października br. o godz. 10.00 w Auli Wschodniej CKD (Centrum Kliniczno- Dydaktyczne) przy ul. Pomorskiej 251 odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów I roku. Na spotkaniu należy przedstawić dokument potwierdzający opłatę za indeks i legitymację oraz podpisane ślubowanie, szczegóły w piśmie przesłanym wraz z decyzją o przyjęciu na studia.

25. Festival International de Musique Universitaire

W dniach 11-13 czerwca 2011r. odbył się w Belfort we Francji 25.Festival International de Musique Universitaire (FIMU) z udziałem Chóru Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który został zakwalifikowany z pośród 5 tysięcy chórów z całego świata. Podczas pierwszego dnia festiwalu Chór UM wystąpił w Cathédrale Saint Christophe z repertuarem muzyki sakralnej, w drugim dniu z repertuarem muzyki rozrywkowej wystąpił na deskach Teatru Dramatycznego.

W Festiwalu brało udział około 3000 amatorskich muzyków, w większości studentów, z 35 krajów całego świata. W ciągu 3 dni festiwalu odbyło się ponad 250 koncertów z różnych gatunków muzycznych (muzyka klasyczna, współczesna, tradycyjna, jazz, experimental itp.). Wszystkie koncerty odbywały się jednocześnie na 16 scenach położonych na Starym Mieście w Belfort.

Oferta lato 2011 AZS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zostały ostatnie wolne miejsca na obóz kitesurfingowy drugi turnus (3), żeglarski (9), Windsurfingowy (7), Kajakowy (10).
Jeśli jesteś zainteresowany wyjazdami studenckimi skontaktuj się z poszczególnymi organizatorami, telefon podany na plakacie.

W tym roku przygotowaliśmy dla was:

OBÓZ WINDSURFINGOWY – odbędzie się w terminie 21.08 – 28.08.2011 na Półwyspie Helskim
Głównym celem obozu jest możliwość zdobycia sprawności windsurfingowej pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej. Każdy uczestnik będzie podlegał szkoleniu windsurfingowemu 2 razy dziennie po 2 godziny na wodzie w grupach względem poziomu umiejętności:

•w grupach niezaawansowanych do 4 kursantów na 1 instruktora;
•w grupach zaawansowanych do 7 kursantów na 1 instruktora.
Każdy uczestnik ma nieodpłatny dostęp do pełnego wyposażenia: deski, żagla, pianki krótkiej i długiej, kamizelki asekuracyjnej oraz trapezu. Szkolenia będą zabezpieczane przez ponton bądź skuter wodny. Będzie także istniała możliwość wideoanalizy i konsultacji po szkoleniu na wodzie. Nocleg, tuż przy zatoce w przyczepach bądź w budynku. Do dyspozycji uczestników będą boiska do piłki nożnej, siatkowej. Będą organizowane turnieje z nagrodami i grill.

Maksymalna liczba uczestników: 30 osób
Cena obozu: 650 zł

Wszystkie pytania należy kierować do organizatora: Przemysław Trzciński 695-580-887

OBÓZ KITESURFINGOWY
terminy obozu:
1 termin: 07.08.2011 – 17.08.2011
2 termin: 18.08.2011 – 28.08.2011

Ta oferta skierowana jest dla studentów chcących aktywnie spędzić czas wakacyjny na Helu. Nastawionych nie tylko na gorące imprezy na półwyspie, ale i zdecydowanych na zdobycie nowych umiejętności takich jak kitesurfing / wakeboarding / surfing.
W skład zajęć wchodzi szkolenie kitesurfingowe (uwarunkowane wiatrem, minimum 2 razy dziennie), wakeboardowe (na torze z przeszkodami oraz za motorówką), skimboardowe oraz surfingowe. Szkolenia przeprowadzane będą przez wykwalifikowanych instruktorów, a latawce wyposażone będą w system IDS (Inteligent Depower System). Na terenie baz będzie dostępna minirampa i wake park z przeszkodami.