Category Archives: Uncategorized

Etyka Lekarska – Uwaga Studenci II roku!!

Uwaga Studenci II roku!!
uprzejmie informujemy, że zajęcia seminaryjne z Etyki Lekarskiej prowadzone przez dr. Monikę Michałowską w dn. 03.10 ( gr. 13-14; gr. 9-10); 04.10 ( gr. 21-22; gr.1-2) oraz w dniu 05.10 ( gr.5-6; gr.27-28) ZOSTAJĄ ODWOŁANE.

Prowadząca ustali ze studentami terminy odrabiania zajęć.

Publiczna obrona prac doktorskich, Wydział Lekarski

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie zawiadamia,

że  w auli Rektoratu ul. Al. Kościuszki 4,  odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

 

w  dniu 12.11.2014 r.     godz. 13.00                                 mgr  Mateusza Bobrowskiego

Praca doktorska  p.t. „Ocena potencjału chemotaktycznego limfocytów regulatorowych T CD4+ u chorych na astmę oskrzelową.”

Promotor:     prof. dr hab.  Mirosława Pietruczuk

Recenzenci:  prof. dr hab.  Mieczysław Woźniak

                     prof. dr hab.  Iwona Grzelewska-Rzymowska

 

w dniu  19.11. 2014 r.   godz. 10.00                                mgr  Elżbiety Surowiec

Praca doktorska p.t „Analiza struktury i funkcji stożka rotatorów u zawodników wyczynowo grających w siatkówkę”.

Promotor:     dr hab.  Marcin Domżalski

Recenzenci:  dr hab. Andrzej Borowski

                      dr hab.  Artur Stolarczyk

 

w dniu  19.11. 2014 r.   godz. 11.00                                 lek. med.  Michała Przybyła 

Praca doktorska  p.t. „Analiza leczenia patologii stawu biodrowego metodą artroskopową „.

Promotor:    dr hab.  Marcin Domżalski

Recenzenci: prof. dr hab.  Marek Synder

                     dr hab.  Artur Stolarczyk

 

w dniu  19.11. 2014 r.   godz. 12.00                                 lek. med.  Adriana Błasiaka

Praca doktorska  p.t. „Ocena wyników leczenia operacyjnego niestabilności przedniej stawu ramiennego  stabilizacją zewnątrzstawową z zastosowaniem  techniki BLS i „remplissage” „.

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Grzegorzewski

Recenzenci:      dr hab. Przemysław Lubiatowski

                         dr hab. Marcin Domżalski

 

w dniu  19.11. 2014 r.   godz. 13.00                                 lek. med.  Piotra Kozy

Praca doktorska  p.t. „Wczesna pooperacyjna profilaktyka niedoczynności przytarczyc w świetle aktualnych standardów suplementacji wapnia o operacji tarczycy „.

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kołomecki

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Dziki

                     prof. dr hab. Marek Dedecjus

 

Prace  do wglądu:   Biblioteka Główna  UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 1.

Publiczna obrona prac doktorskiej na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi, uprzejmie zawiadamia, że  w auli Rektoratu ul. Al. Kościuszki 4,  odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

 

w  dniu  05.11.2014 r. godz. 10.00 mgr Magdalena Świnoga 
Praca doktorska  p.t. „  Ocena wybranych parametrów psychologicznych u pacjentów z wypryskiem kontaktowym.”

Promotor:
prof. dr hab.  Anna  Zalewska-Janowska

Recenzenci: 
prof. dr hab. Andrzej Kaszuba
prof. dr hab.  Aleksandra Dańczak-Pazdrowska

 

w dniu  05.11. 2014 r. godz. 11.00  mgr Barbara Domowicz
Praca doktorska  p.t. „Znaczenie urody w dobie kultu ciała u słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łodzi”.

Promotor:
prof. dr hab.  Anna  Zalewska-Janowska

Recenzenci: 
prof. dr hab. Andrzej Kaszuba
prof. dr hab.  Aleksandra Dańczak-Pazdrowska

 

w dniu  05.11. 2014 r. godz. 12.00 lek. med. Katarzyna Bogusiak
Praca doktorska  p.t. „Ocena wyników leczenia chorych z progenią za pomocą programu komputerowego własnego pomysłu ”.

Promotor:
prof. dr hab. Piotr Arkuszewski

Recenzenci:
prof. dr hab. Bogumił Lewandowski
prof. dr hab. Wiesława Partyka

 

w dniu  05.11. 2014 r. godz. 13.00 lek. d.ent. Piotr Ślusarski 
Praca doktorska  p.t. „Wykorzystanie metody elementów skończonych (MES) w analizie naprężeń i odkształceń żuchwy zaopatrzonej implantomostem po zabiegach chirurgicznych z wykorzystaniem biomateriałów ”.

Promotor:
prof. dr hab. Marcin Kozakiewicz

Recenzenci:
prof. dr hab. Tadeusz Niezgodziński
dr hab. Hanna Gerber

 

w dniu  05.11. 2014 r. godz. 14.00 lek. stom. Lidii Kryczykowskiej
Praca doktorska  p.t. „Ocena wpływu żywienia na przebieg leczenia chorych po operacjach twarzowej części czaszki ”.

Promotor:
prof. dr hab. Piotr Arkuszewski

Recenzenci:
prof. dr hab. Bogumił Lewandowski
prof. dr hab. Bogdan Modzelewski

 

Prace  do wglądu: Biblioteka Główna  UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 1.

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi, uprzejmie zawiadamia, że  w auli Rektoratu  w Łodzi. al. Kościuszki 4,  odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

dnia 22.10.2014 r. godz. 12.00 lek. med.  Jan  Peruga
Praca doktorska  p.t. „Ocena przydatności badania ultrasonograficznego tętnic przedramienia u pacjentów poddawanych zabiegom przezskórnym na naczyniach wieńcowych  .”

Promotor:    
dr hab.  Michał Plewka

Recenzenci:
dr hab. Przemysław Mitkowski 
dr hab.  Michał Kidawa

 

w dniu 29.10. 2014 r.  godz. 12.00 lek. med. Iwona Słowik-Kwiatkowska

Praca doktorska  p.t. „Udział zaburzeń immunologicznych oraz angiogenezy w rozwoju obumierania tłuszczowego”.

Promotor:
prof. dr hab. Joanna Narbutt

Recenzenci:
dr hab. Witold Owczarek
dr hab.  Mariola Pawlaczyk

 

w dniu 29.10. 2014 r.  godz. 13.00 mgr Michal Bednarek

Praca doktorska  p.t. „Niezrównoważenie genomu, mutacje oraz polimorfizmy jako czynniki prognostyczne rozwoju raka endrometrium”.

Promotor:     
prof. dr hab. Bogdan Kałużewski

Recenzenci:
prof. dr hab. Janusz Kocki
prof. dr hab. Sławomir Jędrzejczyk

 

Prace  do wglądu: Biblioteka Główna  UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 1.

Publiczna obrona prac doktorskiej na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie zawiadamia, że  w auli Rektoratu ul. Al. Kościuszki 4, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

dnia 22.10.2014 r. godz. 11.00  lek. med. Marii Prośniewskiej-Obsada

Praca doktorska p.t. „Ocena czynników ryzyka nosicielstwa paciorkowców grupy B(GBS) wśród kobiet ciężarnych oraz ocena skuteczności postępowania profilaktycznego w zakażeniach o etiologii GBS u noworodków z uwzględnieniem lekooporności szczepów GBS  .”

Promotor:
prof. dr hab.  Jarosław Kalinka

Recenzenci:
dr hab.  Piotr Laudański
dr hab.  Hubert Huras

 

oraz  w dniu 29.10. 2014 r.  godz. 11.00 lek. med. Michała Bieńkowskiego

Praca doktorska p.t. „Znaczenie amplifikacji EGFR w glejaku wielopostaciowym”.

Promotor:
prof. dr hab. Paweł Liberski

Recenzenci:
prof. dr hab. Wiesława. Grajkowska
prof. dr hab. Wojciech  Biernat        

 

Prace  do wglądu Biblioteka Główna  UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 1.

Publiczna obrona prac doktorskiej na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie zawiadamia, że  w auli Rektoratu ul. Al. Kościuszki 4,   odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

dnia 15.10.2014 r. godz. 12.00  lek. med. Anny Kasielskiej-Trojan

Praca doktorska p.t.
„Badania nad uwarunkowaniem idiopatycznej ginekomastii oraz ocean wyników operacyjnego leczenia przerostu gruczołów piersiowych u mężczyzn  .”

Promotor:
prof. dr hab.  Bogusław Antoszewski

Recenzenci:
prof. dr hab.  Janusz Piekarski
prof. dr hab.   Henryk Witmanowski

 

Wniosek do MNiSW o przyznanie dotacji na podstawową działalność statutową na rok 2015 dla Wydziału Lekarskiego

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością przygotowania wniosku do MNiSW o przyznanie dotacji   na podstawową działalność statutową na rok 2015 dla Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zebranie niezbędnych informacji z kierowanych przez Państwa jednostek (według punktów stanowiących załącznik   nr 1 ,2 i 3) i przesłanie ich w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 27 maja 2014 r.

na adres

urszula.kolanowska@umed.lodz.pl

oraz dostarczenie wersji papierowej w 1 egz. do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego

al. Kościuszki 4  pokój 10.

 

POBIERZ:Wniosek do MNiSW o przyznanie dotacji na podstawową działalność statutową na rok 2015 dla Wydziału Lekarskiego