wstecz

Publiczna obrona prac doktorskiej na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie zawiadamia, że  w auli Rektoratu ul. Al. Kościuszki 4, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

dnia 22.10.2014 r. godz. 11.00  lek. med. Marii Prośniewskiej-Obsada

Praca doktorska p.t. „Ocena czynników ryzyka nosicielstwa paciorkowców grupy B(GBS) wśród kobiet ciężarnych oraz ocena skuteczności postępowania profilaktycznego w zakażeniach o etiologii GBS u noworodków z uwzględnieniem lekooporności szczepów GBS  .”

Promotor:
prof. dr hab.  Jarosław Kalinka

Recenzenci:
dr hab.  Piotr Laudański
dr hab.  Hubert Huras

 

oraz  w dniu 29.10. 2014 r.  godz. 11.00 lek. med. Michała Bieńkowskiego

Praca doktorska p.t. „Znaczenie amplifikacji EGFR w glejaku wielopostaciowym”.

Promotor:
prof. dr hab. Paweł Liberski

Recenzenci:
prof. dr hab. Wiesława. Grajkowska
prof. dr hab. Wojciech  Biernat        

 

Prace  do wglądu Biblioteka Główna  UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 1.