wstecz

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi, uprzejmie zawiadamia, że  w auli Rektoratu  w Łodzi. al. Kościuszki 4,  odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

dnia 22.10.2014 r. godz. 12.00 lek. med.  Jan  Peruga
Praca doktorska  p.t. „Ocena przydatności badania ultrasonograficznego tętnic przedramienia u pacjentów poddawanych zabiegom przezskórnym na naczyniach wieńcowych  .”

Promotor:    
dr hab.  Michał Plewka

Recenzenci:
dr hab. Przemysław Mitkowski 
dr hab.  Michał Kidawa

 

w dniu 29.10. 2014 r.  godz. 12.00 lek. med. Iwona Słowik-Kwiatkowska

Praca doktorska  p.t. „Udział zaburzeń immunologicznych oraz angiogenezy w rozwoju obumierania tłuszczowego”.

Promotor:
prof. dr hab. Joanna Narbutt

Recenzenci:
dr hab. Witold Owczarek
dr hab.  Mariola Pawlaczyk

 

w dniu 29.10. 2014 r.  godz. 13.00 mgr Michal Bednarek

Praca doktorska  p.t. „Niezrównoważenie genomu, mutacje oraz polimorfizmy jako czynniki prognostyczne rozwoju raka endrometrium”.

Promotor:     
prof. dr hab. Bogdan Kałużewski

Recenzenci:
prof. dr hab. Janusz Kocki
prof. dr hab. Sławomir Jędrzejczyk

 

Prace  do wglądu: Biblioteka Główna  UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 1.