wstecz

Publiczna obrona prac doktorskiej na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi, uprzejmie zawiadamia, że  w auli Rektoratu ul. Al. Kościuszki 4,  odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

 

w  dniu  05.11.2014 r. godz. 10.00 mgr Magdalena Świnoga 
Praca doktorska  p.t. „  Ocena wybranych parametrów psychologicznych u pacjentów z wypryskiem kontaktowym.”

Promotor:
prof. dr hab.  Anna  Zalewska-Janowska

Recenzenci: 
prof. dr hab. Andrzej Kaszuba
prof. dr hab.  Aleksandra Dańczak-Pazdrowska

 

w dniu  05.11. 2014 r. godz. 11.00  mgr Barbara Domowicz
Praca doktorska  p.t. „Znaczenie urody w dobie kultu ciała u słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łodzi”.

Promotor:
prof. dr hab.  Anna  Zalewska-Janowska

Recenzenci: 
prof. dr hab. Andrzej Kaszuba
prof. dr hab.  Aleksandra Dańczak-Pazdrowska

 

w dniu  05.11. 2014 r. godz. 12.00 lek. med. Katarzyna Bogusiak
Praca doktorska  p.t. „Ocena wyników leczenia chorych z progenią za pomocą programu komputerowego własnego pomysłu ”.

Promotor:
prof. dr hab. Piotr Arkuszewski

Recenzenci:
prof. dr hab. Bogumił Lewandowski
prof. dr hab. Wiesława Partyka

 

w dniu  05.11. 2014 r. godz. 13.00 lek. d.ent. Piotr Ślusarski 
Praca doktorska  p.t. „Wykorzystanie metody elementów skończonych (MES) w analizie naprężeń i odkształceń żuchwy zaopatrzonej implantomostem po zabiegach chirurgicznych z wykorzystaniem biomateriałów ”.

Promotor:
prof. dr hab. Marcin Kozakiewicz

Recenzenci:
prof. dr hab. Tadeusz Niezgodziński
dr hab. Hanna Gerber

 

w dniu  05.11. 2014 r. godz. 14.00 lek. stom. Lidii Kryczykowskiej
Praca doktorska  p.t. „Ocena wpływu żywienia na przebieg leczenia chorych po operacjach twarzowej części czaszki ”.

Promotor:
prof. dr hab. Piotr Arkuszewski

Recenzenci:
prof. dr hab. Bogumił Lewandowski
prof. dr hab. Bogdan Modzelewski

 

Prace  do wglądu: Biblioteka Główna  UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 1.