Category Archives: Aktualności Pracowników

KOMUNIKAT REKTORA W SPRAWIE SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ WE WŁOSZECH – KORONAWIRUS

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną we Włoszech jesteśmy w stałym kontakcie z Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym w Łodzi. Do czasu przekazania nam aktualnych rekomendacji stosujemy się do zaleceń z załączonego komunikatu GIS (z dn. 14 lutego 2020 r.)

Osobom, które w ostatnich dniach wróciły z  Włoch, w szczególności z regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum (nawet jeżeli nie miały kontaktów z osobami chorymi, sami czują się dobrze, czują się zdrowi) stanowczo zalecamy ograniczenie aktywności  społecznej przez 14 dni (pozostanie w domu), monitoring stanu zdrowia i stały kontakt z Inspekcja Sanitarną. Jeśli w ciągu 14 dni pojawią się w dolegliwości ze strony układu oddechowego, należy zgłosić się do lekarza chorób zakaźnych.

Studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, których dotyczy powyższy komunikat, proszeni są o kontakt z prowadzącymi zajęcia, a prowadzących zajęcia prosimy o liberalne i elastyczne podejście do sposobu zaliczenia zajęć przez osoby będące w grupie ryzyka.

Komunikat GIS – zobacz

Sprawę należy traktować jako pilną i ważną.

Rektor
Prof. dr hab. Radzisław Kordek

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zawiadamia, że w Auli Rektoratu, al. Kościuszki 4, odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

 

dnia  18.02.2020 r.

godz. 1200                   lek. Ewy Studzińskiej

 1. p „Ocena częstości zakrzepicy żył siatkówki u pacjentów z żylną choroba zakrzepowo – zatorową”
  Promotor: prof. dr hab. Jacek Śmigielski
  Recenzent: prof. dr hab. Piotr Jurowski
  Recenzent: dr hab. Krzysztof Dudek

godz. 1300              lek. Pawła Klocek

 1. „Organizacja i działalność Wojskowej Służby Zdrowia VI Okręgu Korpusu Lwów w latach 1921 – 1939”

Promotor: dr hab. prof. nadzw. Czesław Jeśman
Recenzent: prof. dr hab. Aleksandra Kładna
Recenzent: prof. dr hab.  Jolanta Sadowska

 

dnia  20.02.2020 r.

godz. 900                   lek. Edyty Staroń

 1. „Znaczenie sirtuin w etiologii i przebiegu zaburzeń depresyjnych nawracających”

Promotor: prof. dr hab. Piotr Gałecki
Recenzent: prof. dr hab. Józef Kocur
Recenzent: prof. dr hab. Agata Szulc

 

godz. 1000                   lek. Jacka Rytkowskiego

 1. „Działalność Towarzystw Lekarskich i ich znaczenie dla rozwoju medycyny w okresie

II Rzeczypospolitej (1918 – 1939).”

Promotor: dr hab. prof. nadzw. Czesław Jeśman

Recenzent: Prof. dr hab. Jolanta Sadowska

Recenzent: dr hab. prof. nadzw. Aleksandra Kładna

 

godz. 1100                   lek. Macieja Orłowskiego

 1. „Czynniki ryzyka niewydolności zespolenia jelitowego w chirurgii kolorektalnej”

Promotor: prof. dr hab. Adam Dziki

Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Lorenc

Recenzent: prof. dr hab. Tomasz Banasiewicz

 

godz. 1200                   lek. Zbigniewa Małek

 1. „Opóźnienie w rozpoznaniu i leczeniu raka odbytnicy”

Promotor: dr hab. prof. Uczelni Łukasz Dziki
Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Lorenc
Recenzent: prof. dr hab. Marek Szczepkowski

 

godz. 1200                   lek. Ewy Szczepockiej

 1. Parametry kardiometaboliczne u osób z depresją jednobiegunową”

Promotor: dr hab. prof. Uczelni Adam Wysokiński
Recenzent: prof. dr hab. Irena Krupka-Matuszczyk
Recenzent: dr hab. Napoleon Waszkiewicz

 

dnia  21.02.2020 r.

godz. 1100                   lek. Katarzyny Szaflik

p.t. „Stan układu krążenia a jakość życia dzieci w wieku 8-18 lat z przełożeniem wielkich pni tętniczych po korekcji anatomicznej wady w okresie noworodkowym”

Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Moll

Recenzent: prof. dr hab. Bożena Werner

Recenzent: prof. dr hab. Robert Sabiniewicz

 

godz. 1200                   lek. Zofii Pniakowskiej

p.t. „Rola biomechaniki rogówki w diagnostyce i monitorowaniu terapii wybranych chorób narządu wzroku”

Promotor: prof. dr hab. Piotr Jurowski

Recenzent: prof. dr hab. Joanna Wierzbowska

Recenzent: prof. dr hab. Maria Formińska – Kapuścik

 

godz. 1300                   lek. Maciej Szemraj

p.t. „Molekularne podstawy rozwoju zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD)”

Promotor: prof. dr hab. Piotr Jurowski

Recenzent: prof. dr hab. Michał Bijak

Recenzent: prof. dr hab.  Jacek Robaszkiewicz

 

godz. 1400                   lek. Agnieszka Pudlarz

p.t. „Analiza aktywności biologicznej nanocząstek srebra i złota z unieruchomionymi enzymami antyoksydacyjnymi in vitro i in vivo”

Promotor: prof. dr hab. Janusz Szemraj

Recenzent: prof. dr hab. Michał Arabski

Recenzent: prof. dr hab.  Michał Bijak

 

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami wyłożone są do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu    

Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2.

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu, al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia  12.02.2020 r.

godz. 1000  lek. Karola Krajewskiego

p.t. „Ocena densytometryczna przebudowy tkanki kostnej wokół trzpienia Metha u pacjentów poddanych aloplastyce stawu biodrowego

Promotor: prof. dr hab. Marek Synder

Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Bohatyrewicz
dr hab. Jacek Gągała

godz. 1100 lek. Irminy Olejniczak-Staruch

p.t. „Wpływ długoterminowej terapii biologicznej łuszczycy  na wybrane markery stanu zapalnego i parametry gospodarki metabolicznej

Promotor: prof. dr hab. Aleksandra Lesiak

Recenzenci:
prof. dr hab. Witold Owczarek
dr hab. Michał Sobjanka

godz. 1200  lek. Pawła Kolano

p.t. „Udział zaburzeń angiogenezy i macierzy zewnątrzkomórkowej w rozwoju  owrzodzeń podudzi.”

Promotor:            prof. dr hab. Joanna Narbutt

Recenzenci:
prof. dr hab. Witold Owczarek
prof. dr hab. Adam Włodarkiewicz

godz. 1300  mgr  Aleksandry Mielczarek – Lewandowskiej

p.t. „Mechanizmy aktywności przeciwczerniakowej analogu geldanamycyny stosowanego samodzielnie lub w skojarzeniu z inhibitorami szlaku RAS/RAF/MEK”

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Czyż

Promotor pomocniczy: dr Mariusz Hartman

Recenzenci:
dr hab. Patrycja Koszałka
dr hab. Anna Krześlak

 

dnia  04.03.2020 r.

godz. 1200 mgr Kamila Ludwisiaka

p.t. „Analiza morfometryczna wyrostków kolczastych kręgów szyjnych na podstawie badań tomografii komputerowej.”

Promotor:
prof. dr hab. Michał Polguj

Recenzenci:
prof. dr hab. Bogdan Ciszek
dr hab. Grzegorz Staśkiewicz

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożona jest do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM  w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.

 

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego zawiadamia,  że w Auli Rektoratu w Łodzi przy al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia   22.01.2020 r.    o godz.  12.00        lek. med. Jerzego Królikowskiego

p.t. p.t. „Wpływ zapalenia na funkcje endokrynne mięśni szkieletowych i kości u chorych hemodializowanych”

– Promotor: prof. dr hab. Michał Nowicki
– Recenzent: dr hab. Karolina Kędzierska-Kapuza
– Recenzent: prof. dr hab. Beata Naumnik

dnia   22.01.2020 r.    o godz.  13.00        lek. med.  Izabeli Sardeckiej-Milewskiej

p.t. „Ocena wpływu wybranych dietetycznych czynników immunomodulujących

na nabywanie tolerancji u dzieci z alergią na białka mleka krowiego do 2 roku życia”

która  odbędzie  się w auli Rektoratu UM w  Łodzi, al. Kościuszki 4.
– Promotor: dr hab. Aneta Krogulska
– Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Bartuzi
– Recenzent: prof. dr hab. Maciej Kaczmarski

dnia   29.01.2020 r.    o godz.  12.00        lek. med.  Agnieszki Mielczarek

p.t. „Ocena odkształcenia mięśnia lewej komory za pomocą techniki śledzenia markerów akustycznych w echokardiografii dwu- i trójwymiarowej

u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej- korelacje z tolerancją wysiłku i wartość prognostyczna ”
– Promotor: dr hab. Karina Wierzbowska-Drabik
– Recenzent: prof. dr hab. Anna Tomaszuk-Kazberuk
– Recenzent: prof. dr hab. Marek Koziński

 

 

Obrony prac doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego zawiadamia,  że w Auli Rektoratu w Łodzi przy al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia   08.01.2020 r.    o godz.  11.00        lek. med. Pawła Kopki
p.t. „Ocena eryptozy  i wybranych parametrów stresu oksydacyjnego u chorych na czerwienicę prawdziwą i nadpłytkowość samoistną”
Promotor:   prof. dr hab.  Krzysztof Chojnowski
Promotor  pomocniczy: dr n. biol. Paulina Sicińska
Recenzent: prof. dr hab.  Anita Krokosz
Recenzent: prof. dr hab.  Magdalena Łętowska

dnia   08.01.2020 r.    o godz.  12.00        mgr Radośława Wujcika
p.t. „Zastosowanie teorii odpowiadania na pozycje testowe (IRT) i modeli diagnostycznych w celu poprawy trafności testów stosowanych w diagnozie psychiatrycznej dzieci i młodzieży. Na przykładzie narzędzi do diagnozy ADHD i ASD”
Promotor:   prof. dr hab.  Tadeusz Pietras Promotor pomocniczy: dr Łukasz Mokros
Recenzent: prof. dr hab.  Paweł Grygiel
Recenzent: prof. dr hab.  Napoleon Waszkiewicz

dnia   08.01.2020 r.    o godz.  13.00        lek. med. Justyny Simiery
p.t. „Opracowanie obiektywnej metody pomiaru cyklorotacji gałki ocznej i ocena jej przydatności w diagnostyce zeza porażennego”
Promotor:           dr hab. Piotr Loba
Recenzent: prof. dr hab. Alina Bakunowicz-Łazarczyk
Recenzent:          dr hab. Anna Gotz-Więckowska

dnia   15.01.2020 r.    o godz.  13.00        lek. med. Małgorzaty Szymańskiej
p.t. „Ocena zaburzeń metabolizmu kostnego w przebiegu cukrzycy  typu 1 u dzieci i młodzieży”
Promotor:   prof. dr hab.  Agnieszka Zmysłowska
Promotor  pomocniczy: Izabela Michałus
Recenzent:          dr hab.  Ewa Barg
Recenzent:          dr hab. Michał Ciborowski

dnia   15.01.2020 r.    o godz.  14.00        mgr Magdaleny Kołodziej
p.t. „Ocena zmian w siatkówce w oparciu o badanie optycznej koherentnej tomografii (OCT) jako poszukiwanie potencjalnych wykładników fazy przedklinicznej retinopatii u pacjentów z dłużej trwającą cukrzycą typu 1”
Promotor:   prof. dr hab.  Agnieszka Zmysłowska
Promotor  pomocniczy: dr Arleta Waszczykowska
Recenzent:  prof. dr hab. Agnieszka Szypowska
Recenzent:          dr hab. Michał Ciborowski

Kolejna edycja Kursu przygotowującego do Lekarskiego Egzaminu Końcowego

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi zapraszają na kolejną edycję Kursu przygotowującego do  Lekarskiego Egzaminu Końcowego

Najbliższa edycja kursu odbędzie się w dniach: 02-06.09.2019 ⃰

Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy na kurs prowadzone będą w dniach  29.07-21.08.2019r:

– dla absolwentów zarejestrowanych w OIL w Łodzi,
proszę wypełnić i wysłać  FORMULARZ ZGŁOSZENIA

– dla absolwentów  UM w Łodzi  rocznika 2018/2019  

dla   absolwentów UM w Łodzi  Wydziału Wojskowo-Lekarskiego zarejestrowanych w Wojskowej Izbie Lekarskiej (na podstawie dowodu wpłaty będzie można ubiegać się o refundację w WIL)

Koszt 150 zł  (należy wypełnić i wysłać  FORMULARZ ZGŁOSZENIA  –zamieszczony w treści  ogłoszenia na naszej stronie internetowej www.oil.lodz.pl – KURSY, KONFERENCJE, SZKOLENIA.) Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia należy dokonać w ciągu 2 dni wpłaty na konto: PKO BP S.A. I Oddział w Łodzi: Okręgowa Izba Lekarska   98 10203352 0000160200100362 – tytuł wpłaty: „kurs LEK-2019” – REZERWACJA MIEJSCA NA KURS NASTĘPUJE PO DOKONANIU WPŁATY

Zapisy na kurs prowadzone będą w dniach  10.08-21.08.2019r :

– dla pozostałych lekarzy, nie zarejestrowanych w OIL w Łodzi  kurs jest płatny.

Koszt 250 zł  (należy wypełnić i wysłać  FORMULARZ ZGŁOSZENIA  –zamieszczony w treści  ogłoszenia na naszej stronie internetowej www.oil.lodz.pl – KURSY, KONFERENCJE, SZKOLENIA.) Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia należy dokonać w ciągu 2 dni wpłaty na konto: PKO BP S.A. I Oddział w Łodzi: Okręgowa Izba Lekarska    98 10203352 0000160200100362 – tytuł wpłaty: „kurs LEK-2019” – REZERWACJA MIEJSCA NA KURS NASTĘPUJE PO DOKONANIU WPŁATY.

Liczba miejsc ograniczona.

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu, al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

 

dnia  29.05.2019 r.

godz. 1000                  lek. Ewy Kołomeckiej-Kochańskiej
p.t. „Molekularne mechanizmy przebudowy chromatyny jądrowej w astmie oskrzelowej.”

Promotor
prof. dr hab. Paweł Górski

Recenzenci
prof. dr hab. Barbara Rogala
prof. dr hab. Jerzy Kruszewski

 

godz. 1100                  lek. Jana Bielickiego
p.t. „Ocena funkcjonalna ścięgna Achillesa po operacyjnej rekonstrukcji uszkodzenia urazowego.”

Promotor
prof. dr hab. Marek Synder

Promotor pomocniczy
dr Marek Drobniewski

Recenzenci
dr hab. Bogdan Koczy
dr hab. Łukasz Matuszewski

 

godz. 1200                  mgr Joanny Madzio
p.t. „GATA3 jako marker stratyfikacji ryzyka niepowodzenia terapii u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL).”

Promotor
prof. dr hab. Wojciech Młynarski

Promotor pomocniczy:
dr Agata Pastorczak

Recenzenci
prof. dr hab. Mariusz Wysocki
prof. dr hab. Krzysztof Kałwak

 

dnia  05.06.2019 r.

godz. 1000                  lek. Krzysztofa Krajewskiego
p.t. „Zawroty głowy i zaburzenia równowagi u osób w wieku podeszłym.”

Promotor
prof. dr hab. Magdalena Józefowicz-Korczyńska

Recenzenci
dr hab. prof. nadzw. Ewa Zmysłowska-Szmytke
dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Pawlak-Osińska

 

godz. 1100                  lek. Weroniki Lucas-Grzelczyk
p.t. „Rola wybranych mataloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej, tkankowych inhibitorów metaloproteinaz oraz analiza ekspresji miRNA w raku płaskonabłonkowym krtani.”

Promotor
prof. dr hab. Magdalena Józefowicz-Korczyńska

Recenzenci
dr hab. prof. nadzw. Hanna Zielińska-Bliźniewska
prof. dr hab. Jacek Składzień

 

godz. 1200                  lek. dent. Mii Sulwińskiej
p.t. „Wpływ czasu aplikacji i rodzaju systemu wiążącego na wytrzymałość połączenia MTA z materiałem kompozytowym.”

Promotor
dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska

Recenzenci
prof. dr hab. Mariusz Lipski
dr hab. Dariusz Skaba

 

godz. 1300                  lek. Wojciecha Kuczyńskiego
p.t. „Czynniki predykcyjne w diagnostyce zespołu obturacyjnego bezdechu sennego.”

Promotor
dr hab. prof. nadzw. Piotr Białasiewicz

Recenzenci
dr hab. prof. nadzw. Robert Pływaczewski
dr hab. Leszek Czupryniak

 

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożona jest do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu, al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia  08.05.2019 r.

godz. 1100   lek. Sebastana Żabierka
p.t. „Ocena wyników klinicznych oraz satysfakcji pacjenta po leczeniu niestabilności stawu barkowego metoda Latarjet na otwarto.”

Promotor
dr hab. prof. nadzw. Marcin Domżalski

Recenzenci
prof. dr hab. Stanisław Pomianowski
dr hab. Przemysław Lubiatowski

 

godz. 1200  lek. Adriany Kaczmarskiej-Filipek
p.t. „Ocena właściwości farmakokinetycznych imipenemu i meropenemu stosowanych w terapii ciężkich zakażeń, u pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych z użyciem krążenia pozaustrojowego oraz u chorych nieleczonych operacyjnie.”

Promotor
dr hab. Mirosław Wilczyński

Recenzenci
prof. dr hab. Marek Sanak
prof. dr hab. Dariusz Szurlej

dnia  15.05.2019 r.

godz. 1200 lek. Magdaleny Jędrzejczyk
p.t. „Ocena rozwoju somatycznego i stanu odżywienia dzieci do ukończenia 3 roku życia z alergią pokarmową pozostających na bezmlecznej diecie eliminacyjnej.”

Promotor
prof. dr hab. Krystyna Wąsowska-Królikowska

Recenzenci
prof. dr hab. Halina Woś
prof. dr hab. Leokadia Bąk-Romaniszyn

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożona jest do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM  w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu, al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia  08.05.2019 r.

godz. 1100   lek. Sebastana Żabierka
p.t. „Ocena wyników klinicznych oraz satysfakcji pacjenta po leczeniu niestabilności stawu barkowego metoda Latarjet na otwarto.”

Promotor
dr hab. prof. nadzw. Marcin Domżalski

Recenzenci
prof. dr hab. Stanisław Pomianowski
dr hab. Przemysław Lubiatowski

 

godz. 1200  lek. Adriany Kaczmarskiej-Filipek
p.t. „Ocena właściwości farmakokinetycznych imipenemu i meropenemu stosowanych w terapii ciężkich zakażeń, u pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych z użyciem krążenia pozaustrojowego oraz u chorych nieleczonych operacyjnie.”

Promotor
dr hab. Mirosław Wilczyński

Recenzenci
prof. dr hab. Marek Sanak
prof. dr hab. Dariusz Szurlej

dnia  15.05.2019 r.

godz. 1200 lek. Magdaleny Jędrzejczyk
p.t. „Ocena rozwoju somatycznego i stanu odżywienia dzieci do ukończenia 3 roku życia z alergią pokarmową pozostających na bezmlecznej diecie eliminacyjnej.”

Promotor
prof. dr hab. Krystyna Wąsowska-Królikowska

Recenzenci
prof. dr hab. Halina Woś
prof. dr hab. Leokadia Bąk-Romaniszyn

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożona jest do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM  w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.