Category Archives: Aktualności Ogólne

Kurs przygotowujący do Lekarskiego Egzaminu Końcowego

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi zapraszają na kolejną edycję

Kursu przygotowującego do Lekarskiego Egzaminu Końcowego

Najbliższa edycja kursu odbędzie się w dniach:
11.09.2018 – 17.09.2018  ⃰

Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy prowadzone będą
na stronie internetowej https://coes.umed.lodz.pl/kurs/

  • w dniach  27.08-02.09.2018r   dla absolwentów zarejestrowanych w OIL w Łodzi
  • w dniach  30.08.-2.09 .2018 r dla absolwentów rocznika 2017/2018  Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM w Łodzi  (w miarę wolnych miejsc)

* kurs zrealizowany będzie jeśli liczba chętnych wyniesie minimum 70 osób

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich: 

dnia  20.06.2018 r.

 

godz. 1200                   lek. med. Juliusza Rodaka

 

p.t. „Wybrane predyspozycje osobiste oraz charakterystyka społeczno-demograficzna i kliniczna pacjentów jako czynniki ryzyka nasilonej internalizacji piętna choroby psychicznej i piętna uzależnienia od alkoholu.”

Promotor:            dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Pietras

Promotor pomocniczy: dr psychologii Andrzej Witusik

Recenzenci:         dr hab. Piotr Świtaj

dr hab. Napoleon Waszkiewicz

 

godz. 1300                   lek. med. Mirosława Wąsiewicza

p.t. „Ocena stężenia we krwi wybranych cytokin angiogennych u pacjentów z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych poddanych rewaskularyzacji sposobem klasycznym.”

Promotor:            prof. dr hab. Krzysztof Kołomecki

Promotor pomocniczy: dr n. med. Maria Wieloch

Recenzenci:         prof. dr hab. Marek Kamiński

prof. dr hab. Marcin Barczyński

 

dnia  21.06.2018 r.

godz. 1200                   lek. med. Agaty Arazińskiej

p.t. „Rola wielorzędowej tomografii komputerowej w badaniu wybranych anatomicznych tętniczych zespołów uciskowych.”

Promotor:            prof. dr hab. Ludomir Stefańczyk

Recenzenci:         prof. dr hab. Tomasz Pertyński

prof. dr hab. Jerzy Garcarek

 

godz. 1300                   lek. med. Magdaleny Kaczmarskiej

p.t. „Porównanie skuteczności technik sonograficznych i badania wielonarządowej tomografii komputerowej w wykrywaniu owrzodzeń zmian miażdżycowych tętnicy szyjnej wewnętrznej.”

Promotor:            prof. dr hab. Ludomir Stefańczyk

Recenzenci:         prof. dr hab. Tomasz Pertyński

dr hab. prof. nadzw. Jacek Rożniecki

 

dnia  27.06.2018 r. 

godz. 1300                   lek. dent. Katarzyny Sopińskiej

p.t. „Czynniki ryzyka występowania zmian zapalnych w okołowierzchołkowych tkankach zębów populacji regionu łódzkiego.”

Promotor:            prof. dr hab. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska

Recenzenci:         prof. dr hab. Mariusz Lipski

dr hab. Agnieszka Mielczarek

 

 

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami  wyłożona jest do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM

w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

 

dnia  30.05.2018 r.

 

godz. 1200                   mgr  Marcina Szczepanika

 

p.t. „Ocena skuteczności fizjoterapii u chorych z obwodowym uszkodzeniem układu przedsionkowego.”

Promotor:            prof. dr hab. Magdalena Józefowicz-Korczyńska

Recenzenci:         prof. dr hab. Anna Zakrzewska

prof. dr hab. Marcin Szymański

 

godz. 1300                   lek. med. Wojciecha Skóry

p.t. „Zaburzenia układu przedsionkowego u pacjentów po łagodnych urazach głowy.”

Promotor:            prof. dr hab. Magdalena Józefowicz-Korczyńska

Recenzenci:         prof. dr hab. Jacek Rożniecki

prof. dr hab. Marcin Szymański

 

dnia  06.06.2018 r.

 

godz. 1100                   lek. med. Joanny Lewek

p.t. „Wartość rokownicza naprzemienności załamka T ocenianej w badaniu holterowskim u pacjentów kwalifikowanych do implantacji kardiowertera defibrylatora.”

Promotor:            prof. dr hab. Iwona Cygankiewicz

Recenzenci:         prof. dr hab. Sebastian M. Stec

dr hab. Przemysław Guzik

 

godz. 1200                   lek. med. Katarzyny Juczyńskiej

p.t. „Ekspresja białek ścieżki sygnałowej JAK/STAT w wybranych autoimmunologicznych podnaskórkowych chorobach pęcherzowych.”

Promotor:                     dr hab. Agnieszka Żebrowska

Recenzenci:         prof. dr hab. Waldemar Placek, dr hab. Wojciech Baran

godz. 1300                   lek. stom. Dominiki Konarskiej-Matysiak

p.t. „Porównanie odporności na złamanie i szczelności odbudowy zębów w zależności od sposobu rekonstrukcji korony klinicznej.”

Promotor:            prof. dr hab. Beata Dejak

Recenzenci:         prof. dr hab. Janusz Borowicz, dr hab. prof. nadzw. Monika Łukomska-Szymańska

 

dnia  13.06.2018 r.

 

godz. 1200                   lek. med. Aleksandry Pyziak-Skupień

p.t. „Ocena klinicznych i biochemicznych wykładników występowania częściowej remisji klinicznej w przebiegu cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży.”

Promotor:            dr hab. Agnieszka Zmysłowska

Recenzenci:         dr hab. Grażyna Deja, dr hab. Agnieszka Szypowska

 

 

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami  wyłożona jest do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM

w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.

Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biopsychospołecznego modelu funkcjonowania człowieka w środowisku

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów doktoranckich, które będą realizowane w ramach projektu pn. „Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biopsychospołecznego modelu funkcjonowania człowieka w środowisku” na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich realizowanych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi poprzez realizację czteroletnich stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich dla 8 doktorantów, w wyniku których poszerzą oni swoją wiedzę na temat biopsychospołecznego modelu funkcjonowania człowieka w środowisku.

Termin składania dokumentów upływa 14 maja 2018 r.

Więcej informacji dot. studiów

Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie

Kontakt
Biuro Studiów Doktoranckich
Klinika Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
tel. (42) 201 44 40

Anna Budzyńska
e-mail: anna.budzynska@umed.lodz.pl

mgr Agnieszka Zawadzka
tel. kom. 507815815
e-mail: agnieszka.zawadzka@umed.lodz.pl

 

Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej:
https://www.facebook.com/PTMRlodzkie/

Jest to organizacja kierująca swoje działania nie tylko do lekarzy specjalistów, ale wszystkich osób zainteresowanych tą dziedziną, w tym studentów.

Celem PTMR jest rozpowszechnianie najnowszych osiągnięć naukowych, organizacja szkoleń, warsztatów, a także motywacja do czynnego udziału w projektach naukowych oraz badawczych. Dodatkowo członkostwo w PTMR daje liczne korzyści, również dla studentów – m.in. dla członków SKN współpracujących z Oddziałem Łódzkim PTMR (SKN Medycyny Rodzinnej, przy Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej, ul. Żeromskiego 113, Łódź, https://www.facebook.com/sknmedycynyrodzinnej/ , oraz SKN przy Zakładzie Higieny i Epidemiologii, pl. Hallera 1, Łódź) zapewniony jest bezpłatny udział w dorocznym Kongresie PTMR, odbywającego się we Wrocławiu.

Po więcej informacji zapraszamy na profil Oddziału, gdzie będą pojawiały się aktualności związane z organizowanymi wydarzeniami.
https://www.facebook.com/PTMRlodzkie/

Sala ćwiczeń technik laparoskopowych

Niezmiernie miło jest Nam poinformować, że na wniosek studentów Koła Naukowego działającego przy Naszej Klinice oraz kierownika oddziału Chirurgii i Onkologii dziecięcej dr Janusza Jabłońskiego stworzyliśmy salę ćwiczeń technik laparoskopowych! Realizacja projektu była możliwa dzięki finansowaniu ze środków Kliniki Chirurgii i Onkologii dziecięcej pod kierownictwem Pana prof. Przemysława Przewratila.

Sala wyposażona została w 6 stanowisk laparoskopowych, co pozwala na jednoczesne szkolenie aż 12 osób.  Z uwagi na rosnące zainteresowanie technikami małoinwazyjnymi  oraz prośby studentów Klinika postanowiła wprowadzić na stałe do programu zajęć  z Chirurgii Dziecięcej dla studentów  5 roku Wydziału Lekarskiego i Wojskowo-Lekarskiego  szkolenia z wideoskopii i USG typu FAST.

SKN Chirurgii i Onkologii Dziecięcej będzie przeprowadzało regularne cykle szkoleń i warsztatów, na które serdecznie zaprasza każdego studenta UMED-u!

Zapraszamy do współpracy również stażystów i rezydentów zainteresowanych technikami małoinwazyjnymi.

Więcej informacji na stronie : https://chirurgiaionkologia.jimdo.com, https://www.facebook.com/groups/warsztaty.chirurgia/

Uwaga – posiedzenie Rady Wydziału Lekarskiego

W związku z wprowadzeniem głosowania elektronicznego na posiedzeniach Rady Wydziału Lekarskiego uprzejmie proszę o zgłaszanie się osobiście do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego, Al. Kościuszki 4, I p. pok. 10 w celu odbioru terminala do głosowania.

Termin odbioru 06.12. – 29.12.2017r.

Jednocześnie informuję, że brak terminala podczas posiedzenia skutkować będzie brakiem możliwości udziału w głosowaniu.

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu ul. al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

 

dnia  21.06.2017 r. godz. 1000 lek. stom. Oskara Armaty

p.t. „Wykorzystanie przekrojów tomografii wiązki stożkowej w diagnozowaniu złamań korzeni zębów.

Badania in vitro.”

Promotor:            dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska

Recenzenci:         prof. dr hab. Ingrid Różyło-Kalinowska

prof. dr hab. Mariusz Lipski

 

godz. 1100 lek. med. Marty Baczyńskiej-Strzecha

 

p.t. „Ocena związku pomiędzy stężeniem witaminy D w surowicy krwi kobiet

rodzących, a czasem trwania ciąży z uwzględnieniem wpływu wybranych czynników genetycznych,

Promotor:    dr hab. prof. nadzw. Jarosław Kalinka

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Laudański

dr hab. prof. nadzw. Kinga Polańska

 

godz. 1200 lek. med. Piotra Troski

 

p.t. „Prewelencja i wybrane cechy grzybów wyizolowanych od pacjentów z rakiem jelita grubego”,

Promotor:    prof. dr hab. Maria Dynowska

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Kurnatowski

dr hab. prof. nadzw. Michał Tenderenda

 

godz. 1300 lek. med. Ewy Jakubowicz

 

p.t. „Analiza czynników prognostycznych u chorych z przerzutami do mózgu nie drobnokomórkowego raka

płuca leczonych napromieniowaniem.”

Promotor:    prof. dr hab. Marian Reinfuss

Promotor pomocniczy: dr n. med. Michał Spych

Recenzenci: dr hab. Ewa Sierko

dr hab. Adam Maciejczyk

 

dnia  23.06.2017 r. godz. 1000 lek. med. Agaty Salskiej

 

p.t. „Wartość prognostyczna stężenia apeliny-36 u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową.”

Promotor:            dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Chiżyński

Recenzenci:         prof. dr hab. Zenon Gawor

prof. dr hab. Marcin Gruchała

 

 

godz. 1100 lek. med. Małgorzaty Dzięcioł

 

p.t. „Znaczenie prognostyczne wybranych miRNA u chorych z pierwszym w życiu ostrym zawałem serca leczonym pierwotną angioplastyką  wieńcową.”

Promotor:            prof. dr hab. Marzenna Zielińska

Recenzenci:         prof. dr hab. Andrzej Wysokiński

dr hab. prof. nadzw. J. K. Wranicz

 

godz. 1200 lek. med. Rafała Czyżykowskiego

 

p.t. „Wpływ stresu oksydacyjnego na skuteczność chemioterapii u chorych na nie drobnokomórkowego raka płuca.”

Promotor:            prof. dr hab. Piotr Potemski

Recenzenci:         prof. dr hab. Maciej Krzakowski

dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Pietras

 

godz. 1300 lek. dent. Borysa Tomikowskiego

p.t. „Wpływ geometrii filarów i zastosowanego cementu na retencję koron osadzonych na łącznikach implantologicznych.”

Promotor:            prof. dr hab. Beata Dejak

Recenzenci:         prof. dr hab. Tadeusz Niezgodziński

dr hab. Janusz Borowicz

 

dnia  28.06.2017 r. godz. 1000 lek. med.  Katarzyny Sobczuk

p.t. „Analiza przyczyn krwawień z dróg rodnych i wskazań do diagnostycznego wyłyżeczkowania jamy macicy u kobiet w okresie przedmenopauzalnym.”

Promotor:            prof. dr hab. Jacek Suzin

Recenzenci:         prof. dr hab. Tomasz Pertyński

prof. dr hab. Tomasz Stetkiewicz

 

 godz. 1100 lek. med. Maria Dresler

 

p.t. „Ocena tolerancji i skuteczności leczenia dolegliwości uroginekologicznych przy użyciu pessarów.”

Promotor:            prof. dr hab. Jacek Suzin

Recenzenci:         prof. dr hab. Tomasz Pertyński

prof. dr hab. Witold Malinowski

 

godz. 1200 mgr Roberta Haładaja

 

p.t. „Wykorzystanie oceny napięć mięśnia prostownika grzbietu w określeniu skuteczności terapii wielokrotnego impulsu u pacjentów z przewlekłymi bólami korzeniowymi kręgosłupa lędźwiowego.”

Promotor:            prof. dr hab. Mirosław Topol

Recenzenci:         prof. dr hab. Dariusz Witoński

dr hab. Adam Kosiński

 

godz. 1300 mgr Justyny Kiszałkiewicz

 

p.t. „Ocena ekspresji wybranych klas miRNA oraz ich genów docelowych uczestniczących w szlaku sygnałowym TGF-β/SMAD oraz osi HIF-1α/VEGF/(ING)-4 w przebiegu sarkoidozy – poszukiwanie nowych markerów diagnostycznych.”

Promotor:            prof. dr hab. Ewa Brzeziańska-Lasota

Recenzenci:         prof. dr hab. Barbara Czarnocka

prof. dr hab. Anna Dubaniewicz

 

dnia  30.06.2017 r. godz. 1200 mgr  Anny Prymont-Przymińskiej

 

p.t. „Zmiany stężenia polifenoli i zdolności antyoksydacyjnej osocza po spożyciu truskawek u zdrowych osób.”

Promotor:            prof. dr hab. Dariusz Nowak

Recenzenci:         prof. dr hab. Lech Michalczuk

dr hab. prof. nadzw. Dorota Konopacka

 

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożone są do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.

 

Publiczna obrona prac doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu ul. al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia  31.05.2017 r.

godz. 1100                   lek. med. Ewy Oszczygieł

p.t. „Hormony płciowe a zaburzenia rytmu serca u mężczyzn kwalifikowanych do implantacji kardiowertera-defibrylatora w prewencji pierwotnej.”

Promotor:            dr hab. prof. nadzw. Iwona Cygankiewicz

Recenzenci:         dr hab. prof. nadzw. Przemysław Mitkowski

dr hab. prof. nadzw. Maciej Sterliński

 

  godz. 1200                    lek. med. Eweliny Mazur-Janik

 

p.t. „Warunki życia, choroby i opieka medyczna w getcie łódzkim 1939-1944”,

Promotor:    prof. dr hab. Jerzy Supady

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Felchner

prof. dr hab. Michał Musielak

 

  godz. 1300                    lek. med. Bogdana Fijałkowskiego

 

p.t. „Ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej i metabolizmu kostnego u dzieci łódzkich w wieku od 9 do 13 lat z niedoborem witaminy D.”

Promotor:    prof. dr hab. Danuta Chlebna-Sokół

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Sewerynek

prof. dr hab. Leszek Szewczyk

  godz. 1400                    lek. med. Aleksandry Jaworowskiej

 

p.t. „Analiza przebiegu klinicznego neutropenii wrodzonych z uwzględnieniem ich podłoża genetycznego.”

Promotor:    prof. dr hab. Wojciech Młynarski

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Matysiak

dr hab. prof. nadzw. Jacek Treliński

 

dnia  07.06.2017 r.

godz. 1100                   mgr Łukasza Olewnika

 

p.t. „Analiza morfologiczna i unerwienie mięśnia podeszwowego – potencjalne znaczenie kliniczne.”

Promotor:            prof. dr hab. Mirosław Topol

Recenzenci:         prof. dr hab. Tomasz Kuder

dr hab. prof. nadzw. Grzegorz Bajor

 

 godz. 1200                   lek. med. Igora Selmaja

 

p.t. „Rola mechanizmów eksportu zewnątrzkomórkowego małych niekodujących RNA w przebiegu

autoimmunologicznej demielinizacji w stwardnieniu rozsianym.”

Promotor:            dr hab. Marcin Mycko

Recenzenci:         prof. dr hab. Konrad Rejdak

prof. dr hab. Marian Szczepanik

godz. 1300                   mgr Marty Bielskiej

 

p.t. „Analiza zmienności genu IKZF1 (IKAROS) w chłoniakach rozlanych z dużych komórek B.”

Promotor:            prof. dr hab. Wojciech Młynarski

Recenzenci:         prof. dr hab. Anna Korycka-Wołowiec

prof. dr hab. Bernarda Kazanowska

 

dnia  14.06.2017 r.

 

godz. 1300                      lek. med. Michała Orskiego               

 

p.t. „Analiza wpływu wybranych czynników na ubytek komórek śródbłonka rogówki po fakoemulsyfikacji zaćmy.”

Promotor:            dr hab. Michał Wilczyński

Recenzenci:         prof. dr hab. katarzyna Michalska-Małecka

prof. dr hab. Piotr Jurowski

 

 

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożone są do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM

w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.

V I Bałtyckie Sympozjum Młodych Naukowców

Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Katedra i Zakład Histologii i Biologii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych „ProLongaVita” organizują konferencję VI BAŁTYCKIE SYMPOZJUM MŁODYCH NAUKOWCÓW Nauki medyczne i nauki o zdrowiu – badania, edukacja, współpraca.

Konferencja odbędzie się w dniach 01-02.06.2017.

Więcej informacji…