wstecz

Dotacja na podstawową działalność statutową na rok 2013

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością przygotowania wniosku do MNiSW o przyznanie dotacji na podstawową działalność statutową na rok 2013 dla Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zebranie niezbędnych informacji z kierowanych przez Państwa jednostek (według punktów stanowiących załącznik nr 1 ,2 i 3)

i przesłanie ich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2012 r.

na adres:

urszula.kolanowska@umed.lodz.pl

oraz dostarczenie wersji papierowej w 1 egz. do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego  pokój 10.

Załączniki:

  1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na działalność statutową
  2. Wniosek o finansowanie rozwoju młodych naukowców i słuchaczy studiów doktoranckich – nowe
  3. Wniosek o finansowanie rozwoju młodych naukowców i słuchaczy studiów doktoranckich – kontynuowane

 Z wyrazami szacunku

Dziekan Wydziału Lekarskiego

dr hab. n.med. prof. nadzw. Adam Antczak