Category Archives: Aktualności Ogólne

ZOSTAŃ POTENCJALNYM HONOROWYM DAWCĄ SZPIKU

ŁÓDZKI OŚRODEK DAWCÓW SZPIKU przy Centralnym Szpitalu Klinicznym Instytucie Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zaprasza osoby zainteresowane ideą honorowego dawstwa szpiku w charakterze potencjalnych dawców do:

Pracowni Immunologii Transplantacyjnej
92-213 Łódź ul. Pomorska 251

(Instytut Stomatologii, pokój 443)
tel: (42) 675 74 35 (w godzinach 8.00 – 14.30)
e-mail: szpik@csk.lodz.pl
internet: http://www.csk.lodz.pl/szpik/

ODDAJ 5 ml WŁASNEJ KRWI

I ZOSTAŃ POTENCJALNYM HONOROWYM DAWCĄ SZPIKU

MOŻESZ POMÓC OSOBOM CHORYM NA BIAŁACZKĘ LUB INNE CHOROBY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO.

DLA NIEKTÓRYCH CHORYCH PRZESZCZEP SZPIKU

JEST JEDYNĄ METODĄ LECZENIA

TY TEŻ MOŻESZ URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

  

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA KANDYDATA NA DAWCĘ K. KRWIOTWÓRCZYCH

 • Szpik można przeszczepić pod warunkiem identyczności antygenów transplantacyjnych– HLA dawcy i biorcy.
 •  Na świecie swój szpik oddało około dziesięciu tysięcy dawców niespokrewnionych i kilkadziesiąt tysięcy dawców rodzinnych. Niektórzy  z nich robili to wielokrotnie i nie miało to żadnego negatywnego wpływu na ich życie, zdrowie i na przyszłość. Wielu dawców szpiku również honorowo oddaje krew. Są zdrowi i żyją zupełnie normalnie. Udało się im przeżyć coś naprawdę niezwykłego!!!

 

ABY ZOSTAĆ DAWCĄ KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH NALEŻY:

 1. Zgłosić się do Ośrodka Dawców Szpiku (należy mieć przy sobie dowód osobisty)
 2. Wypełnić Ankietę Stanu Zdrowia Dawcy oraz Kartę Zgłoszeniową Honorowego Dawcy Szpiku
 3. Poddać się badaniu lekarskiemu
 4.  Oddać próbkę krwi na typowanie specyficzności HLA (do badań można być po małym nietłustym posiłku)
 5. Po zakończeniu wszystkich badań, wyniki tych badań i dane osobowe będą przekazane i zarejestrowane, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, który działa przy Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji „POLTRANSPLANT”, a następnie przekazane do światowej bazy BMDW i tą drogą udostępniane ośrodkom transplantacyjnym na całym świecie.
 6. W momencie gdy układ zgodności tkankowej potencjalnego dawcy okaże się wstępnie zgodny z potrzebującym pacjentem będzie to oznaczało, że może on zostać dawcą rzeczywistym i rozpocznie się procedura ostatecznego doboru dawca-biorca tj.:
  • nawiązanie kontaktu z dawcą,
  • potwierdzenie chęci oddania komórek krwiotwórczych,
  • ustalenie aktualnego stanu zdrowia
  • wykonanie szczegółowych badań uzupełniających: typowania potwierdzającego, badań wirusologicznych, grupy krwi i innych. 
  • Jeżeli potwierdzi się zgodność między dawcą a chorym, rozpoczyna się ostateczna kwalifikacja medyczna odbywająca się w ośrodku transplantacyjnym.

 

DAWCĄ SZPIKU MOŻE BYĆ:

 • Zdrowa pełnoletnia osoba, która nie przekroczyła 50 roku życia

Szczegółowe informacje:

tel./fax: 42 675 74 35

e-mail: szpik@csk.lodz.pl

Internet: http://www.csk.lodz.pl/szpik/
Dodatkowe informacje o dawstwie szpiku i narządów  na stronach:
POLTRANSPLANTU: www.szpik.info
MINISTERSTWA ZDROWIA: www.mz.gov.pl

Otwarcie „Centrum Dydaktycznego – Łatwy Dostęp”

 

Wydział Lekarski w ramach realizowanego przez siebie projektu „Operacja Sukces – unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wraz z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 4 przy ulicy Spornej 36/50 w Łodzi, kierując się zasada równości i chęcią zwiększenia szans na uzyskanie tytułu lekarza dla każdego studenta podjął inicjatywę dostosowania sal dydaktycznych dla osób niepełnosprawnych, które kształcą się na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Pan Dziekan prof. Adam Antczak, koordynator projektu „Operacja Sukces” przekazał środki z projektu na realizację tej ważnej inicjatywy. Pozwoliło to na remont sal dydaktycznych, biblioteki i czytelni. Adaptację wejść, korytarzy i toalet tak, aby były one w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych. Zakupiono konieczne meble i sprzęt przystosowane do indywidualnej pracy studentów z komputerem. Ponadto, sale dydaktyczne wyposażono w nowoczesny sprzęt audiowizualny pozwalający na transmisję wykładów i seminariów pomiędzy salami oraz przesyłanie obrazu i dźwięku bezpośrednio z sal operacyjnych w trakcie trwania zabiegów chirurgicznych.

W konsekwencji wspólnych działań Władz Wydziału Lekarskiego i Szpitala powstało nowoczesne multimedialne centrum dydaktyczne – „Łatwy Dostęp” w skład, którego wchodzą aula, sala do pracy indywidualnej, dwie sale dydaktyczne oraz biblioteka, które pozbawione są wszelkich utrudnień architektonicznych i pozwalają na łatwy dostęp dla osób niepełnosprawnych uczestniczących w zajęciach edukacyjnych.

Sale dydaktyczne przed i po remoncie…

Dotacja na podstawową działalność statutową na rok 2013

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością przygotowania wniosku do MNiSW o przyznanie dotacji na podstawową działalność statutową na rok 2013 dla Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zebranie niezbędnych informacji z kierowanych przez Państwa jednostek (według punktów stanowiących załącznik nr 1 ,2 i 3)

i przesłanie ich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2012 r.

na adres:

urszula.kolanowska@umed.lodz.pl

oraz dostarczenie wersji papierowej w 1 egz. do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego  pokój 10.

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na działalność statutową
 2. Wniosek o finansowanie rozwoju młodych naukowców i słuchaczy studiów doktoranckich – nowe
 3. Wniosek o finansowanie rozwoju młodych naukowców i słuchaczy studiów doktoranckich – kontynuowane

 Z wyrazami szacunku

Dziekan Wydziału Lekarskiego

dr hab. n.med. prof. nadzw. Adam Antczak

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego Z DN. 13.03.2012 (GODZ. 13.20)

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza przypomina nauczycielom akademickim Wydziału Lekarskiego bez statusu samodzielności , że w dniu 14 marca 2012 r. o godz. 9.00 w Auli Północnej CD przy ul. Pomorskiej 251 odbędą się wybory do Senatu i Rady Wydziału.

Jednocześnie informujemy, że w związku ze spotkaniem wyborczym dla wyżej wymienionej grupy,  JM Rektor Prof. Paweł Górski zarządził godziny rektorskie 8.30-11.30 ( zostaną one zaliczone jako godziny dydaktyczne)

Uwaga Studencie I i II roku!!!

W okresie od 30 stycznia do 12 lutego w 2012r. trwać będzie nabór na zajęcia fakultatywne na semestr letni (fakultety.umed.lodz.pl).
Przed dokonaniem wyboru zajęć, Student powinien zapoznać się z regulaminem i aneksem do regulaminu zamieszczonym na portalu do zapisów na fakultety, w celu zdobycia niezbędnych informacji i zasad zapisów na zajęcia.

Z poważaniem
Prof. Marzenna Zielińska
Prodziekan ds. Rozwoju Dydaktyki Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Publiczne obrony prac doktorskich Wydziału Lekarskiego

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, uprzejmie zawiadamia, że w dniu 25.01.2012 r. w auli Rektoratu al. Kościuszki 4, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

Godz. 11.00 mgr Anny Zarębskiej

Praca doktorska p.t. „Psychologiczno-socjologiczne uwarunkowania „ozdabiania” ciała przy pomocy tatuażu”.

Promotor: dr hab. Bogusław Antoszewski

 

Godz. 12.00 lek. med. Michała Dziuby

Praca doktorska. p.t. „Wpływ atorwastatyny na skuteczność kardiowersji i utrzymanie rytmu zatokowego u chorych z niezastawkowym migotaniem przedsionków „.

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Chiżyński.

 

Godz. 13.00 lek. med. Cecylii Smug

Praca doktorska. p.t. „Czynniki wpływające na liczne hospitalizacje chorych na schizofrenię „.

Promotor: prof. dr hab. Jolanta Rabe-Jabłońska

 

Godz. 14.00 lek. med. Macieja Kędzierskiego

Praca doktorska. p.t. „Analiza przedszpitalnych błędów medycznych na podstawie materiału aktowego Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi „.

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Berent.

 

Praca do wglądu Biblioteka Główna UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 1.

Składanie sprawozdań dot. wniosków o finansowanie rozwoju młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego UM w Lodzi, uprzejmie prosi o składanie sprawozdań dot. wniosków o finansowanie rozwoju młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi za 2011 rok (wzór sprawozdań do pobrania na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego). Termin składania sprawozdań wg Regulaminu upływa z dniem 31 stycznia 2012 r.

Sprawozdania prosimy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego – Łódź, al. Kościuszki 4 I p. p. 10.

 

Urszula Kolanowska
Specjalista
Dziekanat Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi

Szpital Pluszowego Misia

25 listopada 2011r w „Światowym Dniu Pluszowego Misia” w jednym z łódzkich przedszkoli zorganizowany został „Szpital pluszowego misia”.

Organizatorem akcji byli studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi członkowie międzynarodowego stowarzyszenie studentów medycyny IFMSA. Akcja miała na celu zmniejszenie strachu dzieci przed wizytą u lekarza, czy pobytem w szpitalu.

Organizatorzy chcieli sprawić aby dzieci podczas wizyty lekarskiej czuły się bezpiecznie i zrozumiały że lekarz nie jest ich wrogiem, a przyjacielem, który pragnie im pomóc.

 

Więcej informacji…

 

O akcji na swoich stronach internetowych napisało także Polskie Radio patrz…

http://www.polskieradio.pl/18/87/Artykul/486632,Misie-chodza-do-lekarza

Uwaga Studenci I i II roku

Informujemy iż z dniem wczorajszym tj. 23 listopada 2011 zakończone zostało wprowadzanie zmian do list zapisów na zajęcia fakultatywne.

Wszyscy studenci I roku, którzy nie zapisali się na zajęcia fakultatywne w wyznaczonym terminie zostaną w przyszłym semestrze przydzieleni do zajęć z Filozofii i Filozofię Medycyny, natomiast wszyscy studenci II roku, którzy nie zapisali się na zajęcia fakultatywne w wyznaczonym terminie zostaną w przyszłym semestrze przydzieleni do drugiego dodatkowego zajęcia fakultatywnego.

 

Zpoważaniem
Prof. Marzenna Zielińska
Prodziekan ds. Rozwoju Dydaktyki Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi