Category Archives: Aktualności Ogólne

Szanowni Państwo

Szanowni Państwo, nauczyciele akademiccy i studenci,

Zbliża się początek roku akademickiego 2020/2021. Chcemy ponownie przypomnieć ogólne zasady prowadzenia zajęć na kierunku lekarskim.

Stacjonarnie będą prowadzone zajęcia laboratoryjne, kliniczne i część seminariów, natomiast wykłady mają mieć formę zdalną, asynchroniczną.
Studenci lat I-II i VI rozpoczynają zajęcia stacjonarne z dn. 1.10.2020.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami studenci lat III-V zajęcia stacjonarne rozpoczną najpóźniej 19.10.2020, jednak możliwe jest rozpoczęcie zajęć w tym trybie już z początkiem października.

Zajęcia nie powinny wykraczać poza ramy czasowe uwzględnione w harmonogramie, natomiast w ich obrębie mogą być konfigurowane zgodnie z możliwościami oddziału, kliniki, zakładu. Ze względu na dynamiczną sytuację epidemiczną sugerujemy kontakt starosty grupy z adiunktem dydaktycznym przed rozpoczęciem zajęć.

Zajęcia należy prowadzić zgodnie z zasadami epidemiologicznymi wypracowanymi przez władze UM i szpitale.

Pragniemy podziękować wszystkim kierownikom przedmiotów, którzy w trosce o poziom nauczania wypracowali w okresie wakacyjnym różne scenariusze zajęć. Dzięki temu jesteśmy lepiej przygotowani do rozwiązywania codziennych problemów związanych z nauczaniem studentów w tych trudnych czasach. Jednocześnie prosimy o zrozumienie, jeżeli zasady prowadzenia zajęć będą przez nas modyfikowane. My również, tak jak inne uczelnie, w tym medyczne, nie wiemy jak będzie dalej przebiegać epidemia.

Dziekan i Prodziekani kierunku lekarskiego
UM w Łodzi

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej – lek. Marlena Zajączkowska

Łódź, dn. 09.09.2020 r.

 

Rada Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dn. 21.09.2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przy użyciu  urządzeń  technicznych umożliwiających  ich przeprowadzenie  na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku

 

lek. Marleny Zajączkowskiej p.t. „Wpływ ekspresji i polimorfizmu genu DvI3 na funkcjonowanie poznawcze pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi”

Promotor: prof. dr hab. Piotr Gałecki

Recenzenci: prof. dr hab. Agata Szulc

dr hab. Napoleon Waszkiewicz

 

Streszczenie i recenzje w/w rozprawy doktorskiej są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi    http//lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/

Rozprawa doktorska oraz opinie recenzentów znajdują się do wglądu w Bibliotece Głównej UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 2. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Biblioteki tel. (42)272-54-02 lub e-mail: bg.informacja@umed.lodz.pl w celu umówienia zapoznania z rozprawą doktorską.

Natomiast w wersji elektronicznej w dedykowanej kolekcji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA (http://cybra.lodz.pl)

Osoby zainteresowane problematyką pracy doktorskiej proszone są o dołączenie do obrony za pośrednictwem platformy webinaryjnej BigBlueButton,  do której link zostanie udostępniony na stronie http://lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/ pod imieniem i nazwiskiem doktoranta.

 

 

Przewodnicząca Rady Nauk Medycznych

Prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

 

Podstawa prawna: Na podstawie Art. 63. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-2, wprowadzającym zmiany w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) w art.178 ust.1a., w art.191 ust.1a i w art. 221 ust. 9a. oraz na podstawie zarządzenia nr 53/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Olivii Heringa-Krasiński

Rada Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dn. 11.09.2020 r. o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przy użyciu  urządzeń  technicznych umożliwiających  ich przeprowadzenie  na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku

Mgr Olivii Heringa-Krasiński

p.t. „Wpływ słuchania muzyki klasycznej na S-DHEA i kortyzol w ślinie u pacjentek z łuszczycą”

Promotor:    prof. dr hab. Joanna Narbutt

Recenzenci: prof. dr hab. Przemysław Pacan

prof. dr hab. Jacek Szepietowski

 

Streszczenie i recenzje w/w rozprawy doktorskiej są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi http//lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/

Rozprawa doktorska oraz opinie recenzentów znajdują się do wglądu w Bibliotece Głównej UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 2. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Biblioteki tel. (42)272-54-02 lub e-mail: bg.informacja@umed.lodz.pl w celu umówienia zapoznania z rozprawą doktorską.

Natomiast w wersji elektronicznej w dedykowanej kolekcji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA (http://cybra.lodz.pl)

Osoby zainteresowane problematyką pracy doktorskiej proszone są o dołączenie do obrony za pośrednictwem platformy webinaryjnej BigBlueButton,

Do której link zostanie udostępniony w dniu obrony.

 

Przewodnicząca Rady Nauk Medycznych

Prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

 

 

 

 

Podstawa prawna: Na podstawie Art. 63. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-2, wprowadzającym zmiany w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) w art.178 ust.1a., w art.191 ust.1a i w art. 221 ust. 9a. oraz na podstawie zarządzenia nr 53/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Rada Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dn. 19.07.2020 r. o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przy użyciu  urządzeń  technicznych umożliwiających  ich przeprowadzenie  na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku

Mgr Agnieszka Wojciechowska – Kulik

p.t. „Wpływ implantacji balonu żołądkowego na wybrane czynniki ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego”

Promotor:
dr hab. profesor uczelni Ewa Majewska

Recenzenci:
prof. dr hab. Jan Błaszczyk
prof. dr hab. Lucjan Pawlicki

 

Streszczenie i recenzje w/w rozprawy doktorskiej są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi http//lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/

Rozprawa doktorska oraz opinie recenzentów znajdują się do wglądu w Bibliotece Głównej UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 2. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Biblioteki tel. (42)272-54-02 lub e-mail: bg.informacja@umed.lodz.pl w celu umówienia zapoznania z rozprawą doktorską.

Natomiast w wersji elektronicznej w dedykowanej kolekcji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA (http://cybra.lodz.pl)

Osoby zainteresowane problematyką pracy doktorskiej proszone są o dołączenie do obrony za pośrednictwem platformy webinaryjnej BigBlueButton,

Do której link zostanie udostępniony w dniu obrony.

Przewodnicząca Rady Nauk Medycznych
Prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

 

Podstawa prawna: Na podstawie Art. 63. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-2, wprowadzającym zmiany w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) w art.178 ust.1a., w art.191 ust.1a i w art. 221 ust. 9a. oraz na podstawie zarządzenia

nr 53/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej – lek. Joanna Lipińska

Łódź, dn. 20.07.2020 r.

Rada Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dn. 29.07.2020 r. o godz. 09.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku

Lek. Joanna Lipińska
p.t. „Trajektorie choroby pacjentów leczonych operacyjnie z powodu raka niedrobnokomórkowego płuca”
Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Gałuszka
Recenzenci: dr hab. Janusz Wójcik
dr hab. Damian Czyżewski

Streszczenie i recenzje w/w rozprawy doktorskiej są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi http://lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/

Rozprawa doktorska oraz opinie recenzentów znajdują się do wglądu w Bibliotece Głównej UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 2. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Biblioteki tel. (42)272-54-02 lub e-mail: bg.informacja@umed.lodz.pl w celu umówienia zapoznania z rozprawą doktorską.
Natomiast w wersji elektronicznej w dedykowanej kolekcji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA (http://cybra.lodz.pl)

Osoby zainteresowane problematyką pracy doktorskiej proszone są o dołączenie do obrony za pośrednictwem platformy webinaryjnej BigBlueButton,
Do której link zostanie udostępniony w dniu obrony.

Przewodnicząca Rady Nauk Medycznych
Prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

Podstawa prawna: Na podstawie Art. 63. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-2, wprowadzającym zmiany w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) w art.178 ust.1a., w art.191 ust.1a i w art. 221 ust. 9a. oraz na podstawie zarządzenia nr 53/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej – lek. Magdalena Derlatka-Kochel

Łódź, dn. 14.07.2020 r.

Rada Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dn. 24.07.2020 r. o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku

Lek. Magdalena Derlatka-Kochel
p.t. „Wartość badań USG i MR w ocenie fałdów głosowych u chorych z wolem”
Promotor: prof. dr hab. Agata Majos
Recenzenci: dr hab. Piotr Grzelak
dr hab. prof. nadzw. SUM Ewa Kulczewska

Streszczenie i recenzje w/w rozprawy doktorskiej są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi http://lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/

Rozprawa doktorska oraz opinie recenzentów znajdują się do wglądu w Bibliotece Głównej UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 2. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Biblioteki tel. (42)272-54-02 lub e-mail: bg.informacja@umed.lodz.pl w celu umówienia zapoznania z rozprawą doktorską.
Natomiast w wersji elektronicznej w dedykowanej kolekcji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA http://cybra.p.lodz.pl/dlibra/collectiondescription/91
Osoby zainteresowane problematyką pracy doktorskiej proszone są o dołączenie do obrony za pośrednictwem platformy webinaryjnej BigBlueButton, do której link zostanie udostępniony na stronie http://lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/ pod imieniem i nazwiskiem doktoranta.

Przewodnicząca Rady Nauk Medycznych
Prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

Podstawa prawna: Na podstawie Art. 63. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-2, wprowadzającym zmiany w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) w art.178 ust.1a., w art.191 ust.1a i w art. 221 ust. 9a. oraz na podstawie zarządzenia nr 53/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej – mgr Agata Bloch

Łódź, dn. 14.07.2020 r.

Rada Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dn. 24.07.2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku

Mgr Agata Bloch
p.t. „Ocena funkcjonalna stawów skokowych u osób wyczynowo trenujących koszykówkę”
Promotor: dr hab. profesor UMK Magdalena Hagner – Derengowska
Recenzenci: dr hab. Małgorzata Domagalska – Szopa
dr hab. Monika Grygorowicz

Streszczenie i recenzje w/w rozprawy doktorskiej są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi http://lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/

Rozprawa doktorska oraz opinie recenzentów znajdują się do wglądu w Bibliotece Głównej UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 2. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Biblioteki tel. (42)272-54-02 lub e-mail: bg.informacja@umed.lodz.pl w celu umówienia zapoznania z rozprawą doktorską.
Natomiast w wersji elektronicznej w dedykowanej kolekcji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA http://cybra.p.lodz.pl/dlibra/collectiondescription/91
Osoby zainteresowane problematyką pracy doktorskiej proszone są o dołączenie do obrony za pośrednictwem platformy webinaryjnej BigBlueButton, do której link zostanie udostępniony na stronie http://lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/ pod imieniem i nazwiskiem doktoranta.

Przewodnicząca Rady Nauk Medycznych
Prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

Podstawa prawna: Na podstawie Art. 63. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-2, wprowadzającym zmiany w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) w art.178 ust.1a., w art.191 ust.1a i w art. 221 ust. 9a. oraz na podstawie zarządzenia nr 53/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Szymczak-Pajor

Łódź, dn. 09.07.2020 r.

Rada Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dn. 22.07.2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku

Mgr Izabeli Szymczak-Pajor
p.t. „Znaczenie 1,25(OH)2D3 w regulacji ekspresji genów fosfolipaz A2 zaangażowanych w molekularne podłoże astmy oskrzelowej”
Promotor: prof. dr hab. Rafał Pawliczak
Recenzenci: prof. dr hab. Adam Sybilski
dr hab. Andrzej Bożek

Streszczenie i recenzje w/w rozprawy doktorskiej są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi http://lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/

Rozprawa doktorska oraz opinie recenzentów znajdują się do wglądu w Bibliotece Głównej UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 2. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Biblioteki tel. (42)272-54-02 lub e-mail: bg.informacja@umed.lodz.pl w celu umówienia zapoznania z rozprawą doktorską.
Natomiast w wersji elektronicznej w dedykowanej kolekcji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA (http://cybra.lodz.pl)

Osoby zainteresowane problematyką pracy doktorskiej proszone są o dołączenie do obrony za pośrednictwem platformy webinaryjnej BigBlueButton,
Do której link zostanie udostępniony w dniu obrony.

Przewodnicząca Rady Nauk Medycznych
Prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

Podstawa prawna: Na podstawie Art. 63. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-2, wprowadzającym zmiany w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) w art.178 ust.1a., w art.191 ust.1a i w art. 221 ust. 9a. oraz na podstawie zarządzenia nr 53/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Hanny Banasiak-Cieślar

Rada Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dn. 22.07.2020 r. o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku

Mgr Hanny Banasiak-Cieślar
p.t. „Profil kliniczny pacjenta z przewlekłą astmą oskrzelową. Kliniczna skuteczność salmeterolu, wyniki badania kwestionariuszowego PROKSAL”
Promotor: prof. dr hab. Rafał Pawliczak
Recenzenci: prof. dr hab. Adam Sybilski
dr hab. Andrzej Bożek

Streszczenie i recenzje w/w rozprawy doktorskiej są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi http://lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/

Rozprawa doktorska oraz opinie recenzentów znajdują się do wglądu w Bibliotece Głównej UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 2. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Biblioteki tel. (42)272-54-02 lub e-mail: bg.informacja@umed.lodz.pl w celu umówienia zapoznania z rozprawą doktorską.
Natomiast w wersji elektronicznej w dedykowanej kolekcji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA (http://cybra.lodz.pl)

Osoby zainteresowane problematyką pracy doktorskiej proszone są o dołączenie do obrony za pośrednictwem platformy webinaryjnej BigBlueButton,
Do której link zostanie udostępniony w dniu obrony.

 

Przewodnicząca Rady Nauk Medycznych
Prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

Podstawa prawna: Na podstawie Art. 63. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-2, wprowadzającym zmiany w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) w art.178 ust.1a., w art.191 ust.1a i w art. 221 ust. 9a. oraz na podstawie zarządzenia nr 53/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Zawiadomienie o obronie – lek Piotr Pędraszewski

Łódź, dn. 07.07.2020 r.

 

Rada Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dn. 17.07.2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku

Lek Piotra Pędraszewskiego
p.t. „Analiza wskazań do cięcia cesarskiego w WSZ w Płocku w latach 1974 – 2014”
Promotor: dr hab. profesor ICZMP Tomasz Stetkiewicz
Recenzenci: dr hab. profesor UMK Dariusz Borowski
dr hab. profesor ICZMP Piotr Kaczmarek

Streszczenie i recenzje w/w rozprawy doktorskiej są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi http://lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/

Rozprawa doktorska oraz opinie recenzentów znajdują się do wglądu w Bibliotece Głównej UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 2. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Biblioteki tel. (42)272-54-02 lub e-mail: bg.informacja@umed.lodz.pl w celu umówienia zapoznania z rozprawą doktorską.

Natomiast w wersji elektronicznej w dedykowanej kolekcji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA http://cybra.p.lodz.pl/dlibra/collectiondescription/91

Osoby zainteresowane problematyką pracy doktorskiej proszone są o dołączenie do obrony za pośrednictwem platformy webinaryjnej BigBlueButton, do której link zostanie udostępniony na stronie http://lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/ pod imieniem i nazwiskiem doktoranta.

 

Przewodnicząca Rady Nauk Medycznych
Prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

Podstawa prawna: Na podstawie Art. 63. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-2, wprowadzającym zmiany w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) w art.178 ust.1a., w art.191 ust.1a i w art. 221 ust. 9a. oraz na podstawie zarządzenia nr 53/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi