wstecz

Wniosek do MNiSW o przyznanie dotacji na podstawową działalność statutową na rok 2015 dla Wydziału Lekarskiego

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością przygotowania wniosku do MNiSW o przyznanie dotacji   na podstawową działalność statutową na rok 2015 dla Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zebranie niezbędnych informacji z kierowanych przez Państwa jednostek (według punktów stanowiących załącznik   nr 1 ,2 i 3) i przesłanie ich w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 27 maja 2014 r.

na adres

urszula.kolanowska@umed.lodz.pl

oraz dostarczenie wersji papierowej w 1 egz. do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego

al. Kościuszki 4  pokój 10.

 

POBIERZ:Wniosek do MNiSW o przyznanie dotacji na podstawową działalność statutową na rok 2015 dla Wydziału Lekarskiego