wstecz

Terminy wyborów na Wydziale Lekarskim

W związku z wyborami organów jednoosobowych oraz organów kolegialnych Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2016- 2020 Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Lekarskiego informuje, że

1.Wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia doktora habilitowanego do Senatu i Rady Wydziału odbędą się 03.03.2016 r. (czwartek), godz.9.00 – I termin lub 9.15 – II termin,  aula im. Emila Palucha ul.Narutowicza100, zgłaszanie kandydatów do 10.02.2016 r. do godz.15.00

2.Wybory spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego oraz innych nauczycieli posiadających stopień doktora habilitowanego do Senatu odbędą się 15.03.2016 r. (wtorek), o godz.12.30 – I termin lub  12.45 – II termin, aula 1000 (Północna) CD ul. Pomorska 251, zgłaszanie kandydatów do 08.03.2016r. do godz. 15.00

3.Wybory spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi  do Rady  Wydziału odbędą się 24.03.2016 r. (czwartek), godz.9.00 – I termin, lub 9.15  II termin, aula im. Emila Palucha ul.Narutowicza100, zgłaszanie kandydatów do 10.03.2016 r. do godz.15.00

4. Wybory Dziekana Wydziału Lekarskiego odbędą się 26.04.20 16. (wtorek),  godz.12.30, aula 1000 (Północna) CD ul. Pomorska 251, zgłaszanie kandydatów do 19.04.2016 r. do godz. 15.00 .

5.Wybory Prodziekanów Wydziału Lekarskiego odbędą się 05.05.2016 r. (czwartek), godz.12.30, aula  1000 (Północna) CD ul. Pomorska 251.

 

Kandydatów należy zgłaszać na piśmie z wyłączeniem drogi pocztowej i elektronicznej do Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego (Sekretariat Dziekana  Wydziału Lekarskiego  Al. Kościuszki 4 pokój nr 8).

 

Uwaga
Regulamin Wyborczy, kalendarz czynności wyborczych oraz inne dokumenty i  informacje związane z bieżącą ordynacją są dostępne na stronie Uczelni pracownicy wybory 2016l