wstecz

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Lekarskiego (rok 2014/2015)

Pragnąc umożliwić wypełnienie statutowego obowiązku uczestnictwa w posiedzeniach Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, podaję do wiadomości, że posiedzenia Rady zostały zaplanowane w niżej wymienionych terminach:

                                                 07, 21.10. 2014r.
                                                  18. 11. 2014r.
                                                  09. 12. 2014r. 
                                                   13. 01. 2015r.
                                                   17. 02. 2015r. 
                                                   17. 03. 2015r.   
                                                   14. 04. 2015r.   
                                                   12. 05. 2015r.
                                             09, 30. 06. 2015r.