wstecz

Sukces Kliniki Chorób Przewodu Pokarmowego

Z przyjemnością informujemy, że dwie prace naukowe przygotowane przez zespół Kliniki Chorób Przewodu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zostały zaprezentowane na światowej konferencji Digestive Disease Week 2017 w Chicago w dniach 06-09.05.2017r.

Badania dotyczące znaczenia szlaków sygnałowych w karcynogenezie raka trzustki oraz wczesnej diagnostyki tego nowotworu spotkały się z dużym zainteresowaniem:

1) Prognostic role of  Hedgehog signaling pathway markers in pancreatic carcinogenesis. Autorzy: Katarzyna Winter, Janusz Strzelczyk, Monika Dzieniecka, Małgorzata Wągrowska-Danilewicz, Marian Danilewicz, Ewa Małecka-Panas.

2) Serum levels of insulin-like growth factor 1 (IGF-1) and insulin like growth factor binding protein 2 (IGFBP-2) as a novel biomarker in detection pancreatic adenocarcinoma (PDAC). Autorzy: Barbara Włodarczyk, Anita Gąsiorowska, Anna Borkowska, Ewa Małecka-Panas