wstecz

Sprawozdanie za 2016 rok z badań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  informuje,   iż do dnia  14  kwietnia  2017 r. należy złożyć sprawozdanie  za 2016 rok z badań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Sprawozdanie roczne  z wykonania zadania badawczego lub Sprawozdanie końcowe  z wykonania zadania badawczego – dotyczy tylko zadań finansowanych z konta 502 (informacje  tel. 42 272 59 26 )

Sprawozdanie w formie papierowej  należy dostarczyć : – Dziekanat ds. Nauki   pokój 10,   al. Kościuszki 4

Warunkiem rozpatrzenia  wniosków służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich  na 2017 rok jest złożenie w terminie w/w sprawozdania.

Wzory sprawozdań w Zakładce – Nauka – Działalność statutowa -Badania służące rozwojowi młodych naukowców i słuchaczy studiów doktoranckich
Sprawozdanie roczne  z wykonania zadania badawczego lub
Sprawozdanie końcowe  z wykonania zadania badawczego