wstecz

Sprawozdania dot. wniosków o finansowanie rozwoju młodych naukowców

Dziekanat Wydziału Lekarskiego UM w Lodzi, uprzejmie prosi o składanie sprawozdań dot. wniosków o finansowanie rozwoju młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi za 2011 rok (wzór sprawozdań do pobrania  na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego).

Termin składania sprawozdań wg Regulaminu upływa z dniem 31 stycznia 2012 r.
Sprawozdania prosimy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego – Łódź,  al. Kościuszki 4  I p.  pok. 10.

Urszula Kolanowska
Specjalista
Dziekanat Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi