wstecz

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu ul. al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia  29.03.2017 r.   o godz. 1200  lek. med. Sebastiana Sobczaka

p.t. „Ocena wybranych wskaźników zapalnych u chorych ze zwyrodnieniową stenozą aortalną”

Promotor:
prof. dr hab. Małgorzata Lelonek

Recenzenci:
prof. dr hab. Jacek Gajek
dr hab. prof. nadzw. Robert Irzmański

 

dnia  05.04.2017 r.   o godz. 1200  lek. med. Huberta Jezierskiego

p.t. „ Badania ultrasonograficzne struktur okolicy wcięcia łopatki (incisura scapulae) u ludzi”

Promotor:
dr hab. prof. nadzw. Michał Polguj

Recenzenci:
dr hab. prof. nadzw. Grzegorz Bajor
dr hab. Grzegorz Staśkiewicz

 

dnia  05.04.2017 r.   o godz. 1300  lek. med. Łukasza Stefańczyka

p.t. „Ocena ekspresji miRNA w wyściółczakach ośrodkowego układu nerwowego  u dzieci.”

Promotor:
dr hab. Magdalena Zakrzewska

Recenzenci:
dr hab. prof. nadzw. Wiesława Grajkowska
dr hab. prof. nadzw. Dawid Larysz

 

dnia  05.04.2016 r.    o godz. 1400  lek. med. Rafała Wojtkiewicza 

p.t. „Analiza polimorfizmu 12 regionów autosomalnego DNA systemu HDplex  w badaniach genetyczno-sądowych.”

Promotor:
dr hab. Renata Jacewicz

Recenzenci:
prof. dr hab. Witold Pepiński
prof. dr hab.  Rafał Płoski

 

 

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożone są do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2 oraz zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego.