wstecz

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu ul. al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia  08.03.2017 r.   o godz. 1300  mgr Beaty Brosowskiej
p
.t. „Wpływ metody intensywnej insulinoterapii na jakość życia pacjentów z cukrzycą typu 1.”

Promotor: dr hab. Agnieszka Szadkowska

Recenzenci:
prof. dr hab. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
prof. dr hab. Jerzy Loba

 

dnia  15.03.2017 r.   o godz. 1200   lek. med. Tomasza Wierzchowskiego
p.t. „Zespół śródoperacyjnej wiotkiej tęczówki (IFTS) – ocena epidemiologiczno-kliniczna.”

Promotor:
prof. dr hab. Wojciech Omulecki

Recenzenci:
dr hab. Katarzyna Michalska-Małecka
prof. dr hab.  Jacek Szaflik

 

dnia  15.03.2017 r.   o godz. 1300  lek. stom. Krzysztofa Sokołowskiego
p.t. „Wpływ sposobu przygotowania powierzchni kompozytowych wypełnień i uzupełnień protetycznych na wytrzymałość ich połączenia z materiałami kompozytowymi.”

Promotor:
prof. dr hab. Małgorzata Szynkowska

Recenzenci:
dr hab. prof. nadzw. Grzegorz Chladek
dr hab. Mariusz Pryliński

 

dnia  22.03.2016 r.    o godz. 1200  lek. med. Urszuli Cieślik-Guerra 

p.t. „Wpływ wczesnej kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej na funkcję śródbłonka, podatność tętnic oraz aktywność autonomicznego układu nerwowego u pacjentów po ostrym zespole wieńcowym ze współistniejącym nadciśnieniem tętniczym.”

Promotor:
prof. dr hab. Małgorzata Kurpesa

Recenzenci:
prof. dr hab. Zenon Gawor
prof. dr hab.  Marek Kuch

 

dnia  22.03.2016 r.    o godz. 1300  lek. dent. Agnieszki Toll-Jasek 

p.t. „Jakość życia pacjentów z kserostomią.”

Promotor:
prof. dr hab. Janusz Piekarski

Recenzenci:
prof. dr hab. Iwona Janicka
prof. dr hab.  Marcin Kozakiewicz

 

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożone są do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2