wstecz

Publiczne obrony prac doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi, uprzejmie zawiadamia, że w dniu  29.01.2014 r. w auli Rektoratu ul. Al. Kościuszki 4, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

o godz. 10.00  lek. med. Janusza Kopczyńskiego

Praca doktorska p.t. „Analiza przeżyć i wybranych czynników morfologicznych,  immunohistologicznych i molekularnych  u chorych z rakiem rdzeniastym tarczycy”.
Promotor: prof. dr hab. Radzisław  Kordek
Recenzenci:
prof. dr hab. Marian Danilewicz
Prof. dr hab. Janusz Ryś


o godz. 11.00  lek. med. Zofii Gerlicz-Kowalczuk

Praca doktorska p.t. ”Ocena znaczenia wybranych parametrów angiogenezy oraz obrazu kapilaroskopowego u pacjentów z twardziną układową”
Promotor:  dr hab. Bożena Dziankowska-Bartkowiak
Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Kaszuba
dr hab. Mariola Pawlaczyk


o godz. 12.00  lek. med.  Moniki Głuchowskiej

Praca doktorska p.t  „Ocena czynników ryzyka rozwoju stanu przedrzucawkowego u ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym”,
Promotor: prof. dr hab. Urszula Kowalska-Koprek
Recenzenci:
prof. dr hab. Agata Karowicz-Bilińska
prof. dr hab. Marek Spaczyński


o godz. 13. 00  lek. med. Katarzyny Orłowskiej

Praca doktorska p.t. ”Analiza porównawcza wybranych  parametrów apoptozy i angiogenezy naczyniowej w łożyskach pochodzących z ciąż bliźniaczych dwuzygotycznych’
Promotor: prof. dr hab. Urszula Kowalska-Koprek
Recenzenci:
prof. dr hab. Agata Karowicz-Bilińska
prof. dr hab.  Ryszard Poręba

 

Praca  do wglądu:   Biblioteka Główna  UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 1.