wstecz

Publiczne obrony prac doktorskich na Wydziale Lekarskim

dnia  02.03.2016 r.  o godz. 12.00  odbędzie się obrona pracy doktorskiej  lek. med.  Ingi Huziuk

p.t „Znaczenie kliniczne łożyskowego czynnika wzrostu u mężczyzn ze stabilną chorobą wieńcową”
– w auli Rektoratu UM w  Łodzi, al. Kościuszki 4.

Promotor:
prof. dr hab. Małgorzata Lelonek

Recenzenci:
prof. dr hab. Marlena Broncel
Prof. dr hab. Jacek Gajek

 

dnia  16.03.2016 r.  o godz. 12.00  odbędzie się obrona pracy doktorskiej  mgr Marty Uzdrowskiej

p.t „Ocena wad refrakcji i przyczyn niedowidzenia u osób z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem zdalnego autorefraktometru Plusoptix”
w auli Rektoratu UM w  Łodzi, al. Kościuszki 4.

Promotor:
prof. dr hab. Anna Broniarczyk-Loba

Recenzenci:
dr hab. Anna Gotz-Więckowska
dr hab. Katarzyna Michalska-Małecka