wstecz

Publiczne obrony prac doktorskich na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, uprzejmie zawiadamia, że w auli Rektoratu ul. al. Kościuszki 4, odbędą się publiczne obrony prac doktorskich:

dnia 27.01.2016 r. o godz. 10.00 lek. med. Łukasza Migdalskiego
p.t. „Ocena jakości życia pacjentów po operacji żylaków kończyn dolnych przy użyciu skali VEINS oraz zależności z wybranymi zmiennymi psychologicznymi. ”

Promotor:
prof. dr hab. Krzysztof Kuzdak

Recenzenci:
prof. dr hab. Bogdan Modzelewski
prof. dr hab. Henryk Skłodowski

 

dnia 27.01.2016 r. o godz. 11.00 mgr Piotra Gnyś
p.t. „Zmienność obrazu klinicznego zaburzeń metabolizmu glukozy a rodzaj mutacji genu glukokinazy i polimorfizm genów modulatorów.”

Promotor:
prof. dr hab. Maciej Borowiec

Recenzenci:
prof. dr hab. Janusz Szemraj
dr hab. Katarzyna Zorena

 

dnia 27.01.2016 r. o godz. 12.00 mgr Karoliny Antosik
p.t ”Analiza genów–kandydatów zaangażowanych w patogenezę cukrzyc monogenowych”

Promotor:
prof. dr hab. Maciej Borowiec

Recenzenci:
prof. dr hab. Janusz Szemraj
dr hab. Katarzyna Zorena

Prace do wglądu: Biblioteka Główna UM w Łodzi