wstecz

Publiczne obrony prac doktorskich na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie zawiadamia, że  w auli Rektoratu ul. Al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony prac doktorskich:  

dnia 11.06.2014 r. godz. 12.00 
lek. med. Andrzeja Kochmana
Praca doktorska  p.t. „Ocena wyników endoprotezoplastyki rewizyjnej stawu biodrowego.”
Promotor: prof. dr hab.  Marek Synder
Recenzenci:
prof. dr hab.  Szymon Dragan
dr hab.  Piotr Kozłowski  

dnia 18.06.2014 r. godz. 10.00
lek. stom. Ewy Janeczko
Praca doktorska p.t. „Wpływ opatrunków antyseptycznych na szczelność wypełnień kanałów korzeni zębów.”
Promotor:  prof. dr hab. Halina Pawlicka
Recenzenci: 
dr hab. prof. nadzw. Jerzy Krupiński
prof. dr hab. Mariusz Lipski

dnia  18.06.2014 r. godz. 11.00
lek. med. Aleksandra Króla
Praca doktorska p.t. „Analiza immunoekspresji wybranych markerów dojrzałości komórek dendrytycznych pacjentów z rakiem brodawkowatym tarczycy oraz przewlekłym autoimmunologicznym zapaleniem gruczołu tarczowego.”
Promotor:  dr hab. prof. nadzw.  Marek Dedecjus
Recenzenci:
prof. dr hab.  Krzysztof Kołomecki
dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Ziemnicka  

dnia 18.06.2014r. godz. 12.00
lek. med. Magdaleny Czemerskiej 
Praca doktorska p.t. „Ocena znaczenia białek angiogennych „niszy hematopoetycznej” w ostrej białaczce szpikowej ”
Promotor:  dr hab. Agnieszka Wierzbowska 
Recenzenci:
prof. dr hab.  Dariusz Wołowiec
dr hab.  Jacek Treliński

dnia 18.06.2014r. godz. 13.00
mgr Anny Jasińskiej
Praca doktorska p.t. „Ocena wpływu wybranych adipocytokin na regulatorowe limfocyty T(Treg) u chorych z ciężką astmą oskrzelową.”
Promotor:  dr hab. prof. nadzw. Mirosława Pietruczuk
Recenzenci:
prof. dr hab.  Andrzej Wiczkowski
dr hab.  Wojciech Piotrowski

Prace  do wglądu: Biblioteka Główna  UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 1.