wstecz

Publiczne obrony prac doktorskich na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie zawiadamia, że  w auli Rektoratu ul. Al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony prac doktorskich:  

dnia 18.04.2014r.  godz. 12.00  mgr  Anety Domańskiej
Praca doktorska  p.t. „Medycyna ludowa w literaturze polskiej XIX wieku.”
Promotor:
prof. dr hab.  Jerzy Supady
Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Lech                     
prof. dr hab. Andrzej Zieliński

 dnia 23.04.2014r.   godz. 13.00     mgr Patryka Górniaka
Praca doktorska p.t. „Związek zmienności genu IKZF1 z patogenezą i przebiegiem klinicznym ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci.”
Promotor: 
prof. dr hab. Wojciech Młynarski
Recenzenci:
prof. dr hab. Anna Korycka-Wołowiec                    
prof. dr hab.  Przemysław Juszczyński

dnia 30.04.2014r.   godz. 13.00    lek. dent. Tomasza Kowalczyka
Praca doktorska p.t. „Ocena wyników leczenia chorych ze złamaniami żuchwy w odcinku bródkowym.”
Promotor: 
prof. dr hab. Piotr Arkuszewski
Recenzenci:
prof. dr hab. Marcin Kozakiewicz
prof. dr hab.  Bogumił Lewandowski

dnia 07.05.2014r.   godz. 12.00   lek. med. Liliany Mucha-Smejdy
Praca doktorska p.t. „Wpływ środków znieczulenia ogólnego na poziom reakcji stresowej podczas operacji usunięcia pęcherza moczowego z powodu naciekającego raka.”
Promotor: 
prof. dr hab. Józef Matych
Recenzenci:
prof. dr hab. Wojciech Krajewski
prof. dr hab.  Marek Sosnowski  

Prace  do wglądu:   Biblioteka Główna  UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 1.