wstecz

Publiczne obrony prac doktorskich na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi, uprzejmie zawiadamia, że w dniu  23.10.2013 r. w auli Rektoratu ul. Al. Kościuszki 4, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

o godz.  11.00
lek. dent. Piotra Wujca

Praca doktorska
p.t „Skuteczność usuwania pasty wodorotlenkowo-wapniowej z kanałów korzeni zębów przy użyciu różnych metod płukania. Badanie laboratoryjne i ankietowe”.

Promotor:  
prof. dr hab.  Halina Pawlicka

Recenzenci:
prof. dr hab.  Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska
prof. dr hab.   Janina Stopa

 

o godz.  12.00
lek. med. Łukasza Jasek

Praca doktorska
p.t „Analiza obrazu rezonansu magnetycznego u chorych z postacią późną stwardnienia rozsianego  „,

Promotor:
prof. dr hab.   Krzysztof  Selmaj

Recenzenci:
dr hab. Anna Jurewicz
prof. dr hab. Urszula Fiszer

 

o godz.  13.00
lek. med. Katarzyny Muras 

Praca doktorska p.t „Wpływ doustnego obciążenia fosforanem na stężenie FGF-23 W surowicy chorych z cukrzycową i niecukrzycową nefropatią w różnych okresach zaawansowania przewlekłej choroby nerek”

Promotor:
prof. dr hab.   Michał Nowicki

Recenzenci:
dr hab.  Krzysztof Pawlaczyk
prof. dr hab.  Ewa Sewerynek

 

oraz w dniu 30.10.2013 r.

 

o godz. 09.00
lek. med. Katarzyny Sokalskiej

Praca doktorska
p.t. „Kompleksowe postępowanie diagnostyczne u pacjentów ze złamaniem ścian oczodołu z towarzyszącymi zaburzeniami ruchomości gałek ocznych”.

Promotor:
prof. dr hab. Anna Broniarczyk-Loba

Recenzenci: 
prof. dr hab. Piotr Arkuszewski
dr hab. Anna Gotz-Więckowska

 

o godz. 10.00
lek. dent. Agnieszki Kozak

Praca doktorska
p.t. „Ocena skuteczności usuwania wodorotlenku wapnia z kanałów korzeni zębów. Badania doświadczalne.”.

Promotor:
prof. dr hab.  Marcin Kozakiewicz

Recenzenci: 
prof. dr hab.  Halina Pawlicka
prof. dr hab.  Mariusz Lipski

 

o godz. 11.00
mgr Marii Cichalewskiej

Praca doktorska p.t.
„Rola microRNA w różnicowaniu  autoreaktywności limfocytów T pomocniczych (Th)”.

Promotor:
prof. dr hab.  Marcin  Mycko

Recenzenci:
dr hab.  Jakub Fichna
prof. dr hab.  Włodzimierz Krzyżosiak

 

o godz. 12.00
lek. med. Zofii Szemraj-Roguckiej

Praca doktorska
p.t. „Rola polimorfizmów genu CD38 oraz jego ligandu białka CD31 w patogenezie szpiczaka plazmocytowego „.

Promotor:
dr hab.  Krzysztof Jamroziak

Recenzenci:  
prof. dr hab.  Tomasz Śliwiński
prof. dr hab.  Krzysztof Giannopoulos

 

o godz. 13.00
mgr Iwony Paza

Praca doktorska
p.t. „Analiza wybranych metod leczenia przebarwień skóry z uwzględnieniem stanu hormonalnego pacjentek „.

Promotor:
prof. dr hab.  Mariusz Klencki

Recenzenci:
prof. dr hab.  Anna Zalewska-Janowska
prof. dr hab.   Stanisław Radowicki

 

Praca  do wglądu  Biblioteka Główna  UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 1.