wstecz

Publiczne obrony prac doktorskich na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi, uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu ul. al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony prac doktorskich:

 

dnia  01.06.2016 r.   o godz. 10.00       lek. dent. Kamili Czarnota-Haus
p.t. „Wpływ choroby refluksowej  przełyku na stan uzębienia i jamy ustnej u dzieci i młodzieży”

Promotor: prof. dr hab. M. Wochna-Sobańska

Recenzenci:
prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka
prof. dr hab.  Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska


dnia   01.06.2016 r.    o godz. 11.00        lek. med.   Arkadiusza Przybyła
p.t. „Zespoły bólowe u chorych na raka piersi poddanych biopsji węzła wartowniczego i/lub limfadenektomi  pachowej  ”

Promotor: prof. dr hab. Janusz Piekarski

Recenzenci:
dr hab. Dariusz Nejc
dr hab.  Dawid Murawa

dnia   01.06.2016 r.    o godz. 12.00        lek. med.   Ewy Łubowskiej-Pająk
p.t. „Ocena profilaktyki farmakologicznej ostrego zapalenia trzustki po ECPW u chorych z kamicą  dróg żółciowych”

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kołomecki

Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Budzyński
prof. dr hab.  Tadeusz Wróblewski

 

dnia  01.06.2016 r.  o godz. 13.00   lek. med.  Zbigniewa Szafrańca
p.t „Wpływ optymalizacji opóźnienia międzykomorowego u pacjentów z niewydolnością serca oraz wszczepionym układem resynchrnizującym  na stan kliniczny, wybrane parametry echokardiograficzne i biochemiczne”

Promotor: prof. dr hab. Jerzy. K. Wranicz

Recenzenci:
prof. dr hab. Jarosław Drożdż
prof. dr hab. Maciej Sterliński


dnia  08.06.2016 r.   o godz. 10.00       lek. dent. Magdaleny Podlewskiej
p.t. „Ocena właściwości mechanicznych materiałów kompozytowych modyfikowanych fluorkiem wapnia”

Promotor: prof. dr hab.  Monika Łukomska-Szymańska

Recenzenci:
prof. dr hab. Dariusz Skaba
prof. dr hab. Grzegorz Chladek


dnia 08.06.2016 r.  o godz. 11.00           lek. stom. Konrada Półtoraka  
Ocena działania przeciwbakteryjnego materiałów kompozytowych modyfikowanych fluorkiem wapnia – badania in vitro”   

która odbędzie  się w auli Rektoratu UM w  Łodzi, al. Kościuszki 4.

Promotor: prof. dr hab.  Monika Łukomska-Szymańska

Recenzenci:
prof. dr hab. Dariusz Skaba
prof. dr hab. Tadeusz Morawiec

dnia   08.06.2016 r.    o godz. 12.00        mgr  Magdaleny Mitki
p.t. „Wykorzystanie metody MLPA w diagnostyce kobiet 46,XX wykazujących niektóre cechy fenotypowe zespołu Turnera”

Promotor: prof. dr hab.  Bogdan Kałużewski

Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Lewiński
prof. dr hab.  Janusz Kocki

dnia   08.06.2016 r.    o godz. 13.00        mgr  Sylwii Moskwy
p.t. „Odpowiedź immunologiczna komórek nabłonka oskrzeli od chorych na astmę oskrzelową na zakażenie  wirusem paragrypy typu 3 (PIV-3) i rinowirusem1B (RV-1B) ”

Promotor: prof. dr hab. Marek Kowalski

Recenzenci:
prof. dr hab. Anna Bodzenta-Łukaszyk
prof. dr hab.  Dariusz Nowak


Prace  do wglądu:   Biblioteka Główna  UM w Łodzi