wstecz

Publiczne obrony prac doktorskich

 

dnia 04.11.2015 r.     o godz. 1100                                               lek. med. Macieja Czernika

p.t. „Ocena dynamiki rozwoju tętniaków aorty brzusznej w obrazie tomografii komputerowej”

Promotor: prof. dr hab. A. Majos

Recenzenci:  prof. dr hab. M. Polguj

                     prof. dr hab.  O. Rowiński

 

dnia  04.11.2015 r.     o godz. 1200                                             lek. med. Piotra Zająca

p.t. „Ocena efektów leczenia angioplastyką przezskórną u pacjentów

poddanych wcześniej operacji pomostowania aortalno-wieńcowego ”

Promotor: prof. dr hab. M. Plewka

Recenzenci:  dr hab. M. Kidawa

         prof. dr hab. M. Kurzyna

 

dnia   04.11.2015 r.    o godz. 13.00             lek. med. Katarzyny Kovačević-Kuśmierek

p.t. „Skuteczność scyntygraficznych metod prognozowania wydolności oddechowej u pacjentów

kwalifikowanych do resekcji miąższu  płucnego”

Promotor: prof. dr hab. A.  Płachcińska

Recenzenci:  prof. dr hab. E. Dziuk

         prof. dr hab. W. Piotrowski

 

Prace  do wglądu:   Biblioteka Główna  UM w Łodzi