wstecz

Publiczne obrony prac doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, uprzejmie zawiadamia, że w auli Rektoratu ul. al. Kościuszki 4, odbędą się publiczne obrony prac doktorskich:

dnia 24.06.2015 r. o godz. 09.00 lek. med. Marii Sobczak

p.t. „Wpływ terapii poznawczo-behawioralnej na jakość życia i stan zdrowia pacjentów po implantacji układu elektrostymulującego serce”

Promotor:
prof. dr hab. Jarosław Kasprzak

Recenzenci:
prof. dr hab. Marcin Grabowski
prof. dr hab. Jerzy K. Wranicz

dnia 24. 06. 2015 r. o godz. 10.00 lek. dent. Piotra Szymora

p.t. ”Zastosowanie trójwymiarowych wydruków celulozowych dla potrzeb chirurgii oczodołów”.

Promotor:
prof. dr hab. Marcin Kozakiewicz

Kopromotor:
prof. dr hab. Raphael Olszewski

Recenzenci:
prof. dr hab. Hanna Gerber
prof. dr hab. Tomasz Kaczmarzyk

dnia 24. 06. 2015 r. o godz. 11.00 mgr Michała Karbownika

p.t. ”Ocena wpływu wybranych leków przeciwpsychotycznych na ekspresję genów szlaku ErbB4-P13K”

Promotor:
prof. dr hab. Tadeusz Pietras

Recenzenci:
prof. dr hab. Bartosz Łoza
prof. dr hab. Tomasz Śliwiński

dnia 24.06.2015 r. o godz. 12.00 mgr Eweliny Ziółkowskiej

p.t. „Badania in vitro nad wpływem bendamustyny zastosowanej pojedynczo oraz łącznie z rytuksymabem na komórki przewlekłej białaczki limfocytowej, z uwzględnieniem stanu mutacyjnego IGVH .”

Promotor:
prof. dr hab. Anna Korycka-Wołowiec

Recenzenci:
prof. dr hab. Joanna Góra-Tybor
prof. dr hab. Jacek Roliński

dnia 24.06.2015 r. o godz. 13.00 lek. med. Magdaleny Lewandowskiej

p.t. „Ocena wartości rokowniczej białka MCM 2 i wskaźnika proliferacji Ki-67 w guzach neuroblastycznych u dzieci .”

Promotor:
prof. dr hab. Ewa Andrzejewska

Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Gabriel
prof. dr hab. Przemysław Mańkowski

dnia 26. 06. 2015 r. o godz. 10.00 lek. dent. Anny Olborskiej

p.t. ”Aspekt kliniczny wczesnego wykrywania anomalii zębowych”.

Promotor:
prof. dr hab. Anna Janas

Recenzenci:
prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
prof. dr hab. Jerzy Malinowski

dnia 26. 06. 2015 r. o godz. 11.00 mgr Magdaleny Traczyk-Boroszyńskiej

p.t „Genetyczna różnorodność nowotworów pęcherza moczowego a ryzyko wystąpienia wznowy w oparciu o badania DNA komórek guza i osadu moczu ”

Promotor:
prof. dr hab. Maciej Borowiec

Recenzenci:
prof. dr hab. Tomasz Drewa
prof. dr hab. Janusz Szemraj

dnia 26.06.2015 r. o godz. 13.00 lek. med. Agaty Ożarek-Hanc

p.t. „Ocena wpływu stosowania montelukastu sodu na intensywność leczenia przeciwzaplanego oraz zapobieganie zaostrzeniom astmy oskrzelowej u dzieci uczulonych na roztocze kurzu domowego .”

Promotor:
prof. dr hab. Agata Ożarek-Hanc

Recenzenci:
dr hab. Bolesław Kalicki
prof. dr hab. Krzysztof Zeman

dnia 01.07.2015 r. o godz. 10.00 lek. stom. Katarzyny Piątek-Jakubek

p.t. „Skuteczność techniki infiltracji i wybranych metod remineralizacji wczesnych zmian próchnicowych. Badania in vitro. ”

Promotor:
prof. dr hab. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska

Recenzenci:
prof. dr hab. Anna Surdacka
prof. dr hab. Joanna Szczepańska

dnia 01.07.2015 r. o godz. 11.00 lek. stom. Agaty Koprowicz

p.t. „Opracowanie symulowanych kanałów wybranymi narzędziami maszynowymi. ”

Promotor:
prof. dr hab. Halina Pawlicka

Recenzenci:
prof. dr hab. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska
prof. dr hab. Mariusz Lipski

dnia 01.07.2015 r. o godz. 12.00 lek. dent. Mariusza Pietrzaka

p.t. „Problem występowania halitozy u młodzieży licealnej ”

Promotor:
prof. dr hab. Danuta Piątowska

Recenzenci:
prof. dr hab. Ewa Iwanicka-Grzegorek
dr hab. Sebastian Kłosek

dnia 01. 07. 2015 r. o godz. 13.00 mgr Justyny Piekielnej

p.t „Synteza cyklicznych analogów endomorfiny-2 o potencjalnym działaniu przeciwbólowym”

Promotor:
prof. dr hab. Anna Janecka

Recenzenci:
prof. dr hab. Aleksandra Olma
prof. dr hab. Aleksander Bilewicz

Prace do wglądu: Biblioteka Główna UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 1.