wstecz

Publiczne obrony prac doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, uprzejmie zawiadamia, że w auli Rektoratu ul. Al. Kościuszki 4, odbędą się publiczne obrony prac doktorskich:

 

dnia 28.05.2014 r. godz. 09.00 lek. med. Katarzyny Wysoczyńskiej
Praca doktorska p.t. „Ocena jakości życia pacjentów chorych na wybrane choroby pęcherzowe: pęcherzyce, pemfigoid i chorobę Duhringa .”
Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Waszczykowska
Recenzenci:
prof. dr hab. Waldemar Placek
prof. dr hab. Andrzej Kaszuba

 

dnia 28.05.2014 r. godz. 10.00 lek. med. Anny Cunkier
Praca doktorska p.t. „Rola wybranych neuropeptydów i IL-31 w etiopatogenezie uszkodzenia błony podstawnej w podnaskórkowych chorobach pęcherzowych.”
Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Waszczykowska
Recenzenci:
prof. dr hab. Jan Błaszczyk
prof. dr hab. Waldemar Placek

 

dnia 28.05.2014 r. godz. 11.00 lek. dent. Emilii Joniec
Praca doktorska p.t. „Ocena następstw przedwczesnej utraty trzonowców mlecznych w wieku 6-9 lat.”
Promotor: prof. dr hab. Grażyna Śmiech-Słomkowska
Recenzenci:
prof. dr hab. Izabela Szarmach
prof. dr hab. Anna Janas

 

dnia 28.05.2014r. godz. 12.00 lek. med. Marii Orczykowskiej
Praca doktorska p.t. „Ocena wyników badania funkcji mięśni gałki ocznej z użyciem dynamicznego rezonansu magnetycznego u pacjentów z zezem ”
Promotor: prof. dr hab. Anna Broniarczyk-Loba
Recenzenci:
prof. dr hab. Piotr Jurowski
prof. dr hab. Wojciech Lubliński

 

dnia 28.05.2014r. godz. 13.00 lek. med. Marty Owidzkiej
Praca doktorska p.t. „Zastosowanie kontrastometrii w wybranych jednostkach chorobowych ”
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Omulecki
Recenzenci:
prof. dr hab. Roman Goś
prof. dr hab. Joanna Wierzbowska

 

Prace do wglądu: Biblioteka Główna UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 1.