wstecz

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie zawiadamia, że w dniu  05.02.2014 r. w auli Rektoratu ul. Al. Kościuszki 4, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

o godz. 12.00 mgr  Anna Zwolińska
Praca doktorska p.t. „Opracowanie metody oznaczania wolnej 3-nitrotyrzyny w osoczu z wykorzystaniem metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej – HPLC ”.
Promotor: prof. dr hab.  Dariusz Nowak
Recenzenci:
prof. dr hab. Janusz Szemraj
prof. dr hab. Zbigniew Doniec

w dniu 12.02.2014 r  o  godz. 12.00   lek. med. Anna Boduła
Praca doktorska p.t. ”Porównanie użyteczności cholangiopankreatografii metodą rezonansu Magnetycznego i endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej w diagnostyce chorób dróg żółciowych i trzustki ”.
Promotor:  prof. dr hab. Ewa Małecka-Panas
Recenzenci:
prof. dr hab. Jerzy Loba
prof. dr hab.  Barbara Skrzydło-Radomańska

o godz. 13.00  mgr  Marcin Świątczak
Praca doktorska p.t  „Ocena funkcji kończyn dolnych i jakości życia u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego”,
Promotor: prof. dr hab. Krystian  Żołyński
Recenzenci:
prof. dr hab. Tadeusz Gaździk
prof. dr hab. Marta Woldańska-Okońska

Praca  do wglądu:   Biblioteka Główna  UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 1.