wstecz

Publiczna obrona prac doktorskiej na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi, uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu ul. al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony prac doktorskich:

dnia   21.10.2015 r.    o godz. 11.00 lek. med. Marcina Mochockiego 

p.t. „Ekspresja receptora prostaglandynowego PGE(2) EP2 oraz wybranych cząsteczek regulatorowych IL-1β i sTNFRII u chorych z rakiem płaskonabłonkowym  krtani – znaczenie kliniczne i prognostyczne analizowanych białek „, 

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Starska
Recenzenci:
dr hab. J. Markowski
prof. dr hab. W. Konopka

dnia   21.10.2015 r.    o godz. 12.00  lek. med. Piotra Morawskiego 

p.t. „Ocena ekspresji białka SLUG oraz cząsteczek adhezyjnych  VCAM-1 i ICAM-1 w raku płaskonabłonkowym krtani jako wskaxników zaawansowania kliniczno- morfologicznego zmian nowotworowych”.

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Starska
Recenzenci:
dr hab. J. Markowski
prof. dr hab. A. Zakrzewska

dnia   21.10.2015 r.    o godz. 13.00 lek. med. Renaty Kopty

p.t. „Analiza ekspresji wybranych cytokin związanych z aktywnością  limfocytów pomocniczych Th17 oraz receptora CCR3 u chorych z rakiem płaskonabłonkowym  krtani w aspekcie znaczenia klinicznego”.

Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Starska
Recenzenci:
prof. dr hab. E.  Osuch-Wójcikiewicz
prof. dr hab. M. Danilewicz

dnia   21.10.2015 r.    o godz. 14.00 mgr  Mariusza Hartmana

p.t. „Molekularne podstawy zmian fenotypu komórek czerniaka  in vitro”,

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Czyż
Recenzenci:
prof. dr hab. M. Dűchler
prof. dr hab. W. Krajewska

dnia  28.10.2015 r. o godz. 11.00 lek. dent. Joanny Królewskiej-Gawarzyńskiej  

p.t. „Stomatologiczne zachowania prozdrowotne a  stan uzębienia dzieci łódzkich w wieku od 12  do 18 roku życia”

Promotor: prof. dr hab. Magdalena Wochna-Sobańska
Recenzenci:
prof. dr hab. M. Borysewicz-Lewicka
dr hab. K. Lisiecka

dnia  28.10.2015 r. o godz. 12.00  mgr Filipa Jaśkiewicza 

p.t. „Przedszpitalny obraz kliniczny chorych z ostrym zespołem wieńcowym powikłanym wstrząsem kardiogennym.”

Promotor: prof. dr hab. Marzenna Zielińska
Recenzenci:
prof. dr hab. W. Machała
prof. dr hab.  A. Wysokiński

dnia  28.10.2015 r.godz. 13.00   lek. med. Karoliny Supeł  

p.t. „Wartość prognostyczna stężenia pro kalcytoniny  i MR-proadrenomedulliny u chorych z ostrym zespołem wieńcowym powikłanym wstrząsem kardiogennym.”

Promotor: prof. dr hab. Marzenna Zielińska
Recenzenci:
prof. dr hab. M. Klencki
prof. dr hab.  M.  Dudziak

Prace  do wglądu: Biblioteka Główna  UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 2