wstecz

Publiczna obrona prac doktorskiej na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi, uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu ul. al. Kościuszki 4,  odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

dnia  13. 05. 2015 r.  o godz. 13.00  mgr  Konrada Knop
p.t „Psychologiczne aspekty nadmiernej masy ciała u młodzieży”,

Promotor:  prof. dr hab. Agnieszka  Gmitrowicz

Recenzenci:
prof. dr hab.Marta  Makara-Studzińska
prof. dr hab. Tomasz  Sobów

 

dnia  20.05.2015 r.  o godz.  12.00 lek. med. Katarzyny  Wdowiak-Okrojek
p.t. „Ocena regionalnej funkcji skurczowej i rozkurczowej mięśnia sercowego u pacjentów  po ostrym zespole wieńcowym i skutecznej rewaskularyzacji przy zastosowaniu techniki śledzenia markerów akustycznych .”

Promotor: prof. dr hab.  Piotr  Lipiec

Recenzenci:
dr hab.  Marcin  Fijałkowski
dr hab.  Robert  Olszewski

 

Prace  do wglądu: Biblioteka Główna  UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 1.