wstecz

Publiczna obrona prac doktorskiej na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi, uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu ul. al. Kościuszki 4,  odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

dnia  29. 04. 2015 r.  o godz. 12.00 mgr  Bogusławy Łopacińskiej

p.t. ”Instytucje i formy doraźnej pomocy lekarskiej dla mieszkańców Łodzi w latach 1899 -1939 ”.

Promotor:  prof. dr hab. Jerzy Supady

Recenzenci:
prof. dr hab. Bożena Urbanek
Prof. dr hab. Zbigniew Wójcik

dnia  06. 05. 2015 r.  o godz. 11.00 mgr Jakuba Oberbek

p.t „Ocena postępowania fizjoterapeutycznego u chorych leczonych operacyjnie z powodu idiopatycznej choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego metodą całkowitej aloplastyki stawu”,

Promotor: prof. dr hab. Marek Synder

Recenzenci:
prof. dr hab. Paweł Małdyk
Prof. dr hab. Marcin  Sibiński

Prace  do wglądu:   Biblioteka Główna  UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 1.