wstecz

Publiczna obrona prac doktorskich, Wydział Lekarski

 Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie

zawiadamia, że  w auli Rektoratu ul. Al. Kościuszki 4,  odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

 

w  dniu 28.01.2015 r.     godz. 10.00                                 lek. dent. Joanny Hadrowicz

Praca doktorska  p.t. „Zmiany entropii tekstury kości wokół wszczepów zębowych w zależności od wybranych

parametrów hormonalnych i obrotu kostnego.”

Promotor:     prof. dr hab.  Marcin Kozakiewicz

Recenzenci:  prof. dr hab.  Hanna Gerber 

                             dr hab.  Tomasz Kaczmarzyk

 

w dniu  28.01. 2015 r.   godz. 11.00                                mgr Alicji Ograczyk

Praca doktorska p.t „Ocena wybranych parametrów psychologicznych u pacjentów z pokrzywką przewlekłą ”.

Promotor:     prof. dr hab.  Anna Zalewska-Janowska

Recenzenci:          dr hab.  Bożena Dziankowska-Bartkowiak 

                             dr hab.  Aleksandra Dańczak-Pazdrowska

 

w dniu   28 .01. 2015 r.   godz. 12.00                                 lek. med. Anny Kępskiej

Praca doktorska  p.t. „Związek stresu ze zmianami skórnymi u pacjentów z nieswoistymi chorobami

zapalnymi jelit ”.

Promotor:    prof. dr hab.  Anna Zalewska-Janowska

Recenzenci:         dr hab.  Bożena Dziankowska-Bartkowiak,

                            dr hab.  Aleksandra Dańczak-Pazdrowska

 

w dniu  28.01. 2015 r.   godz. 13.00                                 lek. dent. Katarzyny Wochny       

Praca doktorska  p.t. „Ocena przydatności składu enancjometrycznego kwasu aspariginowego 

do określenia wieku zębowego w medycynie sądowej”.

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Berent

Recenzenci:    prof. dr hab.  Anna Janas, 

                                dr hab.  Tomasz Jurek

 

Prace  do wglądu:   Biblioteka Główna  UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 1.