wstecz

Publiczna obrona prac doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi, 

              uprzejmie  zawiadamia, że  w auli  Rektoratu al. Kościuszki 4,  odbędzie się publiczna

              obrona pracy doktorskiej:

 

            dnia   10. 06. 2015 r.   o godz. 11.00        lek. med. Marek Kot

p.t „Ocena częstości występowania alergii kontaktowej na hapteny Europejskiej Serii

Podstawowej i glikokortykosteroidy  w grupie osób chorych na przewlekłe dermatozy zapalne ”.

Promotor: prof. dr hab. A. Woźniacka

Recenzenci:  prof. dr  hab. Z. Samochocki

prof. dr hab. A. Wojas-Pelc

 

 

dnia   10.06.2015 r.    o godz. 12.00          lek. med. Agnieszka Klonowska-Szymczyk

p.t. „Ekspresja receptorów Toll-podobnych  oraz modyfikacja ich aktywacji na komórkach

jednojądrowych krwi obwodowej chorych na układowy toczeń rumieniowaty”

Promotor: prof. dr hab. E. Robak

Recenzenci: prof. dr hab. I. Frydecka

prof. dr hab. A. Woźniacka

 

 

dnia   17. 06. 2015 r.   o godz. 10.00        lek. med. Anna Cichocka-Radwan

p.t „Czynniki prognostyczne w przewlekłej niewydolności serca u chorych

po 80 roku życia ”.

Promotor: prof. dr hab. M. Lelonek

Recenzenci: prof. dr hab. P. Leszek

prof. dr hab. D. Moczulski

 

dnia   17. 06. 2015 r.   o godz. 11.00        lek. med. Agnieszka  Kotkowska

p.t „ Wpływ polimorfizmów pojedynczego nukleotydu genu STAT3 na występowanie chorób

autoimmunologicznych tarczycy (AITD),  poziom przeciwciał tarczycowych oraz wydzielanie

IL6 i IL17 ”.

Promotor: prof. dr hab. E. Sewerynek

Recenzenci: prof. dr hab. M. Bolanowski

prof. dr hab. M. Klencki

 

 

dnia   17.06.2015 r.    o godz. 12.00         mgr Małgorzaty Janik-Miling

p.t. „Wpływ aktywności fizycznej na osteoblastogenezę – rola sklerostyny”.

Promotor: prof. dr hab. E. Sewerynek

Recenzenci: prof. dr hab. M. Bolanowski

prof. dr hab.  E. Brzeziańska-Lasota

 

 

Prace  do wglądu:   Biblioteka Główna  UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 1