wstecz

Protokoły hospitacyjne

Uprzejmie przypominamy o konieczności dostarczenia wypełnionych protokołów hospitacyjnych do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego (pokój 11) do dnia 10 czerwca 2016 r. Proszę potraktować sprawę jako ważną.

Kierownik WK ds. JK na Wydziale Lekarskim
Kierownik Zakładu Mikrobiologii i Laboratoryjnej Immunologii Medycznej
prof. dr hab. n.med. Janina Grzegorczyk