wstecz

Pobliczne obrony prac doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia,

że  w auli Rektoratu  al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony  prac doktorskich:

 

dnia  03.02.2016 r.   o godz. 1000                                              lek. med. Michała Podgórskiego 

p.t. „Jakościowa i ilościowa ocena struktur anatomicznych okolicy wcięcia łopatki, jako parametryczna

analiza czynników mogących predysponować do neuropatii nerwu  nadłopatkowego ”

Promotor:    prof. dr hab. M. Polguj

Recenzenci:    dr hab. M. Szpinda

dr hab.  K. Torres

 

dnia  03.02.2016 r.   o godz. 1100                                            lek. med. Pawła Molgi

p.t. „Ocena  polimorfizmu genów metaloproteinaz MMP1, MMP2 i MMP9 oraz ich tkankowych inhibitorów

TIMP1 i TIMP2 u chorych  z przewlekłym zapaleniem  zatok przynosowych z polipami nosa ”

Promotor:    prof. dr hab. W. Pietruszewska

Recenzenci: prof. dr hab. J. Markowski

prof. dr hab. J. Klatka

 

dnia  03.02.2016 r.    o godz. 1200                                            lek. med. Marty Podwysockiej 

p.t. „Rola wariantów transkrypcyjnych genów  cyklooksygenazy – 1  i cyklooksygenazy – 2 w rozwoju

przewlekłego zapalenia zatok z polipami nosa”

Promotor:    prof. dr hab. W. Pietruszewska

Recenzenci: prof. dr hab. J. Markowski

prof. dr hab.  J. Klatka

 

dnia  03.02.2016 r.   o godz. 1300                                               lek. med. Katarzyny Dąbrowskiej 

p.t. „Polimorfizm  genów cyklooksygenazy – 1 (PTGS1) i  cyklooksygenazy – 2 (PTGS2)  u chorych

z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych z polipami nosa”

Promotor:    prof. dr hab. W. Pietruszewska

Recenzenci: prof. dr hab. M. Wierzbicka

prof. dr hab.  A. Zakrzewska

 

dnia   10.02.2016 r.    o  godz. 1100                                     lek. med. Katarzyny Mycko

 p.t. „Rola galektyny-1 jako markera rearanżacji genu MLL w ostrych  białaczkach u dzieci”

Promotor:    prof. dr hab. W. Młynarski

Recenzenci: prof. dr hab. M. Matysiak

prof. dr hab.  A. Wierzbowska

 

dnia   10.02.2016 r.      o  godz. 1200                                              mgr Katarzyny Boryczki 

p.t. „Ocena występowania izoform czynnika transkrypcyjnego FOXP3  w limfocytach regulatorowych

T CD4+ u chorych na astmę oskrzelową”

Promotor:    prof. dr hab. M. Pietruczuk

Recenzenci: prof. dr hab. D. Bobilewicz

prof. dr hab.  W. Piotrowski

 

Prace  do wglądu:   Biblioteka Główna  UM w Łodzi