wstecz

Obrony prac doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi, uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu ul. al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony

prac doktorskich:

 

dnia  30.11.2016r.    godz. 1200 –   mgr Joanny Pietrzak 

p.t. „Poziom lęku i depresji a jakość życia u chorych na reumatoidalne

zapalenie stawów przed i po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego lub kolanowego

Promotor: prof. dr hab. T. Pietras

Recenzenci: prof. dr hab. D. Podgórska-Jachnik

dr hab. M. Talarowska

 

godz. 1300  –   lek. med. Łukasza Mokrosa

p.t. „ Chronotyp i struktura temperamentu jako predyktory

zaburzeń nastroju i niskiej jakości snu wśród studentów medycyny”

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Pietras

Recenzenci: prof. dr hab. M. Furgał

prof. dr hab. J. Kocur

 

dnia  07.12.2016 r.  o  godz. 1200  – mgr Emilii Majsiak

p.t. „Analiza przesiewowa występowania swoistych przeciwciał E w surowicach dzieci i dorosłych w Polsce”

Promotor: prof. dr hab. K. Buczyłko

Recenzenci: prof. dr hab. B. Rogala

prof. dr hab. B. Samoliński

 

o  godz. 1300   – lek. stom. Anny Guzowskiej 

p.t. „Wpływ środków płuczących stosowanych w leczeniu endodontycznym na siłę

połączenia materiału kompozytowego z zębiną”

Promotor: Prof. dr hab. E. Bołtacz-Rzepkowska

Recenzenci: dr hab. D. Skaba

prof. dr hab. J. Sokołowski

 

o  godz. 1400    – lek. med. Katarzyny Detka 

p.t. „Weryfikacja nieprawidłowych wyników cytologicznych ASC-US”

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Malarewicz

Recenzenci:  prof. dr hab. A. Malinowski

prof. dr hab. T. Pertyński

 

dnia  14.12.2016 r.  o  godz. 1200 – mgr Macieja Poborczyka 

p.t. „Wpływ zabiegu hemodializy na czynność układu krążenia i ciśnienie tętnicze

u chorych z cechami hipotensji śróddializacyjnej”

Promotor: prof. dr hab. Michał Nowicki

Recenzenci:  prof. dr hab. J. Manitius

prof. dr hab. W. Załuska

 

dnia  16.12.2016 r.  o  godz. 1200    – lek. med. Michała Poznańskiego 

p.t. „Nikotynizm a ekspresja i immunoekspresja pentraksyny 3 u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc ”

Promotor: prof. dr hab. Adam Antczak

Recenzenci: dr hab. A. Barczyk

dr hab. K. Kuziemski

 

Prace  do wglądu: Biblioteka Główna  UM w Łodzi