wstecz

KONKURS NA ZAJĘCIA FAKULTATYWNE DLA KIERUNKU LEKARSKIEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM

W ramach dalszego poszerzania oferty programu nauczania na kierunku lekarskim Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie kolejnych propozycji do prowadzenia zajęć fakultatywnych w wymiarze:

ROK I
15 godzin w grupach seminaryjnych (semestr zimowy)
15 godzin w grupach seminaryjnych (semestr letni)

ROK II
15 godzin w grupach seminaryjnych (semestr zimowy)
6 godzin wykładów i 9 godzin w grupach dziekańskich (semestr letni)

 

ROK III
10 godzin wykładów i 10 godzin w grupach seminaryjnych (semestr zimowy)
15 godzin w grupach seminaryjnych (semestr letni)
15 godzin w grupach seminaryjnych i 10 godzin w grupach klinicznych- nauczanie zintegrowane (semestr letni)

 

ROK IV
25 godzin w grupach seminaryjnych (semestr letni)

 

ROK V
15 godzin w grupach seminaryjnych- zajęcia prowadzone  w języku polskim (semestr zimowy)
15 godzin w grupach seminaryjnych- zajęcia prowadzone w języku angielskim (semestr zimowy)
15 zajęć w grupach seminaryjnych (semestr letni)

 

Propozycje fakultetów proszę składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego, Al. Kościuszki 4, pokój numer 8 do dnia 31.12.2016 r.

Orginał dokumentu