wstecz

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informuje, że pisemne zgłoszenia kandydatów na Dziekana Wydziału Lekarskiego przyjmowane będą do 19 kwietnia 2016 r. do godz.15.00, w sekretariacie Dziekana Wydziału Lekarskiego w Łodzi, Al. Kościuszki 4, pok. nr 8.

Adresowane do Wydziałowej Komisji Wyborczej zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej kandydaturę oraz imię i nazwisko kandydata wraz z oświadczeniem wyrażającym zgodę na kandydowanie.

Zgodnie z Regulaminem wyborczym, każdemu pracownikowi i studentowi naszej Uczelni przysługuje prawo pisemnego zgłoszenia kandydatur.

Zgłoszenia wysłane pocztą i drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

PRZEWODNICZĄCY
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi
dr hab.n.med.prof.nadzw Bogusław Antoszewski