wstecz

Informacje o obronach

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi, 

uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu ul. al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony

prac doktorskich:

 

 

W dniu 02.02.2017 r.  godz. 12.00           lek. med. Magdaleny Ciążyńskiej 

p.t. „Rola wybranych białek zaangażowanych w proces fotodestrukcji skóry w patogenezie

raka podstawnokomórkowego”.

Promotor: prof. dr hab. Aleksandra Lesiak

Recenzenci: prof. dr hab. Rafał Czajkowski

prof. dr hab.  Wioletta Barańska-Rybak

 

W dniu 08.02.2017 r.  godz. 12.00           lek. med. Martyny Wojtaszek-Nowickiej 

p.t. „Ocena przydatności elastografii w diagnostyce zmian pęcherzykowych gruczołu tarczowego

– porównanie z klasycznym badaniem ultrasonograficznym”.

Promotor: prof. dr hab.  Dorota Słowińska-Klencka

Recenzenci: prof. dr hab. Anhelli Syrenicz

dr hab.  Hanna Ławnicka

 

W dniu 08.02.2017 r.  godz. 13.00           lek. med. Anny Sztafińskiej  

p.t. „Wpływ leczenia przeciwastmatycznego na powysiłkowy skurcz oskrzeli

u dzieci chorych na astmę”.

Promotor: prof. dr hab.  Iwona Stelmach

Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Czkwianianc

dr hab.  Bolesław Kalicki

 

 

W dniu 08.02.2017 r.  godz. 14.00          mgr Agnieszki Jakubowskiej

p.t. „Prof. dr med. Zbigniew Garnuszewski – twórca medycyny komplementarnej

w Polsce i w Europie. Analiza stosowanych metod terapeutycznych i możliwości ich wykorzystania

w terapii holistycznej”.

Promotor: prof. dr hab.  Czesław Jeśmian

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Woźniak

prof. dr hab.  Andrzej Frydrychowski

 

W dniu 15.02.2017 r.  godz. 12.00          lek. med. Marty Grancow-Grabki 

p.t. „Wpływ suplementacji preparatem kwasów tłuszczowych omega-3

na wybrane funkcje poznawcze u chorych z pierwszym epizodem schizofrenii”.

Promotor: prof. dr hab.  Agnieszka Gmitrowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska

prof. dr hab.  Marta Anczewska

 

 

W dniu 15.02.2017 r.  godz. 13.00          lek. med. Michał Libiszewski

lek. med. Michała Libiszewskiego  p.t. „Wpływ podaży doustnych roztworów glukozy na występowanie

insulinooporności pooperacyjnej w wybranych zabiegach”,

Promotor: prof. dr hab.  Krzysztof Kołomecki

Recenzenci: prof. dr hab. Jadwiga Snarska

dr hab.  Tomasz Stępień

 

W dniu 22.02.2017 r.  godz. 11.00      lek. med. Jarosława Woźniaka

p.t. „Ocena funkcji stawu skokowego po leczeniu operacyjnym złamań  kostek goleni

z uszkodzeniem więzozrostu piszczelowo-strzałkowego w zależności od czasu usunięcia

śruby stabilizującej więzozrost piszczelowo-strzałkowy ”.

Promotor: prof. dr hab.  Marek Synder

Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

prof. dr hab.  Sławomir Snela

 

 

Prace  do wglądu:   Biblioteka Główna  UM w Łodzi