wstecz

Zmiany terminów zajęć z przedmiotu „Medycyna rozrodu z seksuologią”

Zmiany terminów zajęć z przedmiotu „Medycyna rozrodu z seksuologią” dla dwóch grup seminaryjnych- III rok Wydział Lekarski.
Grupa seminaryjna, planowe zajęcia 19-23.03.2012, godz. 8-15-10.40 (grupa 16 i 20)
Zamiana:  zajęcia zaczynają się tak jak planowo o godz. 8.15, zmienia się ilość godzin, bo wypada jeden dzień z cyklu (22.03.2012 r.):

19.03.2012 r. – 4 h dydaktyczne
20.03.2012 r. – 4 h dydaktyczne
21.03.2012 r. – 3,5 h dydaktycznych
22.03.2012 r. – brak zajęć, Dzień Rektorski
23.03.2012 r. – 3,5 h dydaktycznych

Razem: 15 h dydaktycznych

 

Grupa seminaryjna, planowe zajęcia 16-20.04.2012, godz. 8-15-10.40 (grupa 12 i 15)
Zmiana: zajęcia przesunięte, rozpoczynają się we wcześniejszym tygodniu, godziny zajęć tak jak planowo 8.15-10.40:

12.04.2012 r. – 3 h dydaktyczne
13.04.2012 r. – 3h dydaktyczne
16.04.2012 r. – 3h dydaktyczne
17.04.2012 r. – 3h dydaktyczne
18.04.2012 r. – 3h dydaktyczne

Razem: 15 h dydaktycznych