Zmiana grupy

Zgodnie z regulaminem student może zmienić grupę studencką po uzyskaniu pisemnej zgody Dziekana. Dziekan na pisemny wniosek studenta wyraża zgodę jeśli liczebność grupy nie przekracza 12 osób. W przypadku zmiany liczebności lub likwidacji grupy studenckiej student może być przeniesiony do innej grupy studenckiej.