wstecz

Zawiadomienie o publicznych obronach rozpraw doktorskich

Łódź, dn. 06.11.2020 r.

 

Rada Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia o publicznych obronach rozpraw doktorskich przy użyciu  urządzeń  technicznych umożliwiających  ich przeprowadzenie  na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku

 

 

dnia 18.11.2020r.

godz. 9.00 – lek. dent. Elizy Stasiak

p.t. „Psychologiczno-społeczne aspekty zakładania ozdób kolczykowych.”

Promotor: dr hab. prof. uczelni Bogusław Antoszewski

Recenzenci: dr hab. prof. uczelni Aneta Sitek

prof. dr hab. Bartłomiej Noszczyk

godz. 10.45 – lek. Piotra Stabryły

p.t. „Ocena wyników leczenia pacjentów po septorynoplastyce z osteotomią operowanych z powodu

pourazowego zniekształcenia nosa”

Promotor: dr hab. prof. uczelni Bogusław Antoszewski

Recenzenci: dr hab. prof. uczelni Aneta Sitek

prof. dr hab. Henryk Witmanowski

 

dnia 20.11.2020r.

godz. 9.00 – lek. dent. Marcina Adamieckiego

p.t. „Rola naturalnych czynników przeciwdrobnoustrojowych w ślinie pacjentów z przewlekłym

zapalenia przyzębia”

Promotor: dr hab. prof. uczelni Sebastian Kłosek

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Pieruska

dr hab. prof. uczelni Aida Kusiak

godz. 11.00 – lek. dent. Moniki Walis 

p.t. „Ocena wybranych parametrów śliny, stanu jamy ustnej oraz stomatologicznych potrzeb

leczniczych u pacjentów z nadwagą  i otyłością.”

Promotor: dr hab. prof. uczelni Sebastian Kłosek

Recenzenci: prof. dr hab. Mariusz Lipski

dr hab. Dariusz Skaba

dnia 25.11.2020r.

godz. 9.00 – mgr Katarzyny Olczak

p.t. „Odzyskiwanie samodzielności przez pacjentów z chorobą dyskową kręgosłupa lędźwiowego

leczonych operacyjnie”

Promotor: prof. dr hab. Marek Zawirski

Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Krajewski

dr hab. Paweł Kolasa

godz. 11.00 – mgr Malwiny Zasada

p.t. „Aktywność retinolu w terapii anti-aging przy zastosowaniu promotorów transepidermalnego

przenikania.”

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Budzisz

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Przylipiak

dr hab. prof. uczelni Barbara Zegarska

dnia 27.11.2020r.

godz. 9.00 – lek. Kamili Wysockiej-Koniecznej

p.t. „Rola ultrasonografii i biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej w diagnostyce zmian patologicznych

tarczycy z obecnością komórek oksyfilnych”

Promotor: prof. dr hab. Dorota Słowińska-Klencka

Recenzenci: prof. dr hab. Katarzyna Łącka

prof. dr hab. Mieczysław Walczak

godz. 11.00 – lek. Havala Dariusza Qawoqa

p.t. „Ocena wskaźników prognostycznych u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca

kwalifikowanych do elektroterapii – rola nowych biomarkerów.”

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Kasprzak

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Tomaszewski

dr hab. Marek Kiliszek

 

Streszczenie i recenzje w/w rozprawy doktorskiej są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu

Medycznego w Łodzi    http//lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/

 

Rozprawa doktorska oraz opinie recenzentów znajdują się do wglądu w Bibliotece Głównej UM w

Łodzi ul. Muszyńskiego 2. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Biblioteki tel.

(42)272-54-02 lub e-mail: bg.informacja@umed.lodz.pl w celu umówienia zapoznania z rozprawą

doktorską.

Natomiast w wersji elektronicznej w dedykowanej kolekcji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA http://cybra.p.lodz.pl/dlibra/collectiondescription/91

 

Osoby zainteresowane problematyką pracy doktorskiej proszone są o dołączenie do obrony za pośrednictwem platformy webinaryjnej BigBlueButton,  do której link zostanie udostępniony na stronie https://lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/ pod imieniem i nazwiskiem doktoranta.

 

Przewodnicząca Rady Nauk Medycznych

Prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

 

Podstawa prawna: Na podstawie Art. 63. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-2, wprowadzającym zmiany w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) w art.178 ust.1a., w art.191 ust.1a i w art. 221 ust. 9a. oraz na podstawie zarządzenia nr 53/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi