wstecz

Zawiadomienie o obronie mgr Joanna Kowalska

Rada Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dniu:

18 maja 2022 r. o godzinie 11:00

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku mgr Joanny Kowalskiej p.t. „Ocena aktywności mięśniowej u pacjentów z niestabilnością przednią stawu ramiennego”

Promotor:
prof. dr hab. n.med. Marcin Domżalski

Recenzenci:
dr hab. n. med. Bartłomiej Kordasiewicz prof. CMKP
prof. dr hab. n. med. Przemysław Lubiatowski

Streszczenie i recenzje w/w rozprawy doktorskiej są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi https://lekarski.umed.lodz.pl/nauka/przewody-doktorskie/streszczenia-i-recenzje-rozpraw-doktorskich/

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Muszyńskiego 2. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Biblioteki tel. (42) 272-54-02 lub e-mail: bg.informacja@umed.lodz.pl w celu umówienia zapoznania z rozprawą doktorską.

Natomiast w wersji elektronicznej rozprawa dostępna jest w dedykowanej kolekcji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA ( http://cybra.lodz.pl/)

Osoby zainteresowane problematyką pracy doktorskiej proszone są o dołączenie do obrony za pośrednictwem platformy Teams: link do obrony

Przewodnicząca Rady Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

Zawiadomienie o obronie – mgr Joanna Kowalska